Steeds meer Brusselaars zoeken job in Vlaanderen

Terwijl steeds minder Vlamingen naar Brussel pendelen voor hun job, trekken juist meer Brusselaars naar de Vlaamse gemeentes om er te werken. Dat schrijft De Tijd, die cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris raadpleegde. Zo'n 50.000 inwoners van de hoofdstad hebben een job in Vlaanderen. Dat is 8,3 procent meer dan vijf jaar geleden en zou volgens de VDAB ook de komende jaren toenemen. Omgekeerd doet zich eveneens een trend voor: Vlamingen trekken steeds minder naar Brussel. In 2016 lag het aantal pendelaars op 222.000, vijf procent lager dan in 2011. In Brussel komen jaarlijks steeds meer werkkrachten bij, vooral laaggeschoolden. Zij hebben een grotere kans om werk te vinden in de Vlaamse Rand. Zo is de luchthaven van Zaventem een grote werkgever. Vlaanderen kampt in tegenstelling juist met een toenemende vergrijzing, waardoor het aantal pendelaars naar Brussel afneemt. (DCFS)

Lees meer