RV

Basisschool Claevervelt steunt vzw Samen

De leerlingen van Buitengewoon Lager Onderwijs Claevervelt van Buggenhout hebben hun hart voor het goede doel getoond. Ze slaagden erin 2.500 euro in te zamelen. Die cheque werd overhandigd aan de vzw Samen, de vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kansarmen, alleenstaanden, zieken en sociaal zwakkeren in Buggenhout. “Het is traditie op onze school dat we elk jaar een actie voor het goede doel op touw zetten”, zegt leerkracht Katleen Van Dooren. “Onze leerlingen gaan er dan altijd voluit voor.” Bij vzw Samen zijn ze blij met de cheque. “Dit bedrag zal goed van pas komen om activiteiten voor onze doelgroep te organiseren”, zegt Nadine Sertijn. “We zijn erg gecharmeerd door het enthousiasme van de leerlingen.”

Lees meer