Geert De Rycke

Ook extra maatregelen in bosgemeente: geen evenementen en speelplein tot eind augustus

Ook in Buggenhout worden er extra maatregelen genomen naar aanleiding van de verstrenging van de regels in deze coronacrisis door de Nationale Veiligheidsraad. Het gemeentebestuur voorziet enkele extra maatregelen tot eind augustus.

Bij besluit van de burgemeester is beslist dat er voor de hele maand augustus geen evenementen mogen plaatsvinden. Alle geplande kermissen, rommelmarkten, braderieën enzovoort, met inbegrip van de randactiviteiten, zijn verboden. Ook het jeugdtornooi van voetbalclub Rangers Opdorp dat normaal deze maand zou plaatsvinden, mag niet doorgaan. Fysieke vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad zullen ook niet plaatsvinden. Hiervoor zal een alternatief vergadersysteem voorzien worden zodat deze vergaderingen digitaal kunnen plaatsvinden. Bovendien is ook beslist dat de mobiele speelpleinwerking De Pretkamjonet deze maand niet meer zal uitrukken. Normaal gezien was voorzien dat monitoren met een wagen vol spelmateriaal elke woensdag een andere locatie zou opzoeken om er met de plaatselijke kinderen te spelen. Corona steekt daar dus een stokje voor.

Lees meer