Camions maken het scholieren niet makkelijk

Voor heel wat scholieren die uit Zillebeke richting Ieper naar hun school rijden, is de Maaldestedestraat een belangrijke hindernis op hun parcours. De grote weg beschikt op de meeste plaatsen wel over een fietspad, maar geparkeerde wagens en zwaar vervoer langs de weg maken het toch niet evident om er veilig naar school te rijden.

In het centrum van Zillebeke-dorp zijn geen fietspaden voorzien in de Maaldestedestraat en moet de fietser zich in het gemengd verkeer mengen. Eens uit de bebouwde kom van het dorp is een fietspad met tweerichtingsverkeer voorzien. Maar die ligt langs de weg en tussen de rijweg en de parkeerstroken. Hierdoor is het voor fietsers uitkijken voor wagens die zich parkeren. Daarnaast rijdt heel wat zwaar vervoer langs de drukke weg. De brede weg nodigt bovendien uit om (te) snel te rijden, wat het niet evident maakt voor de zwakke weggebruikers. Maar er zijn wel plannen om de dorpskern van Zillebeke volledig te vernieuwen. Hierbij zou ook de nodige aandacht uitgaan naar het verbeteren voor de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers op de belangrijkste wegen. (BLI)

Ook in deze schoolomgeving passeert veel zwaar vervoer.
Eric Flamand Ook in deze schoolomgeving passeert veel zwaar vervoer.

Lees meer