De carpoolparking zou in de Kapellestraat komen vlakbij de op- en afrit van de E40.
SDVO De carpoolparking zou in de Kapellestraat komen vlakbij de op- en afrit van de E40.

Carpoolparking met 118 plaatsen op komst aan op- en afrit E40 in Kapellestraat

Er is al jaren sprake van, maar ten vroegste in 2022 zou in de Kapellestraat in Oostkamp dan toch een carpoolparking komen. De parking zou plaats bieden aan 118 wagens.

Een carpoolparking vlakbij de op- en afritten van de E40 in Oostkamp. Het is al jarenlang een plan dat speelt in de gedachten van het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer. De parking zou komen op een zone naast hotel Van der Valk in de Kapellestraat en plaats bieden aan 118 wagens. Voor de realisatie van het project moet de bestemming van de zone echter aangepast worden. Die is momenteel natuurgebied door de aanwezigheid van een waardevolle dreef, met aan weerszijden een bomenrij. 

Bestemmingswijziging

Voor de bestemmingswijziging mét behoud van de dreef werd intussen een Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Het plan voorziet de carpoolparking aan de kant van de Kapellestraat. Aan de kant van de snelweg komt een kantoorzone, waarvan de parkeergelegenheid grotendeels ondergronds moet gebeuren. Het groene karakter van de site moet maximaal behouden blijven en daarnaast is een veilige ontsluiting voor het verkeer essentieel, ook voor de zwakke weggebruiker. Het plan voorziet ook uitbreidingsmogelijkheden voor hotel Van der Valk. Een nieuw hotel zou niet toegelaten zijn. “Het RUP bevat geen bepalingen voor een betere doorstroming in de Kapellestraat zelf”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Al betekent dat niet dat we daarvoor geen aandacht hebben. De gemeente vroeg aan het Agentschap Wegen en Verkeer om een studie te maken voor de volledige verkeersafwikkeling van aan de E40 over de Kapellestraat, Gruuthuselaan en Albrecht Rodenbachstraat richting Brugge.” 

Op dinsdag 29 oktober vindt om 19.30 uur een informatievergadering plaats rond het project in OostCampus. De start- en procesnota van het RUP kan tot 13 december ingekeken worden op de website van de gemeente of in OostCampus. Tot die datum kunnen ook reacties geformuleerd worden. “Na de eerste inspraakronde worden de opmerkingen gebundeld en wordt een voorontwerp gemaakt”, stelt de Keyser. “Daarop volgen een officiële adviesronde, de opmaak en vaststelling van het definitieve ontwerp. De inschatting is dat de definitieve vaststelling van het RUP Kapellestraat zal rond zijn tegen eind 2021. Daarna kan gestart worden met de effectieve aanleg van de parking.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer