Het zware verkeer en het dubbelrichtingsfietspad maken de Dijk onveilig.
Proot Het zware verkeer en het dubbelrichtingsfietspad maken de Dijk onveilig.

Onveilige Dijk aanpakken

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN DE PANNE

Alle partijen zijn het erover eens: de Dijk in Adinkerke is onveilig. Dat komt door het zware verkeer dat van en naar de tabakswinkels rijdt en het dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de bebouwing.

"Twee jaar geleden hebben we een plan opgesteld met een veilige fietsroute voor de schoolgaande jeugd", zegt burgemeester Ann Vanheste (DAS). "Dat plan verspreiden we elk schooljaar weer. De Dijk is echter de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer. Op een overleg vorige maand stelden we het AWV zelf voor het fietspad te ontkoppelen aan de kant van de vaart of om een veilige lus uit te werken voor fietsers door de Garzebekeveldstraat om te vormen tot eenrichtingsstraat. Het fietspad moet dan goed afgescheiden zijn van de rijweg."


"De gemeente heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen toen het de vergunningen heeft toegekend voor de tabakszaken", vindt Cindy Verbrugge (N-VA). "Het bestuur heeft nooit onderzocht welke gevolgen die winkels zouden hebben op de mobiliteit. Nu klagen dat het een gewestweg is, is je eigen verantwoordelijkheid ontlopen."


Marleen Rabaey (ACT!E) heeft echter een voorstel klaar. "Een nieuwe fietsbrug over de Duinkerkevaart met een betere aansluiting op het fietspad zou een verbetering zijn. Die zou de huidige voetgangersbrug, die niet veilig is, kunnen vervangen. We koppelen het aan een fietsplan. Met ACT!E willen we meer druk uitoefenen op het AWV. Tot slot ijveren we ook voor meer politiecontrole." (GUS)

Lees meer