De Sint-Bernadettewijk.
Erik De Troyer De Sint-Bernadettewijk.

Afbraak Bernadettewijk blijft gemoederen beroeren: PVDA wil spoedcommissie

De aangekondigde afbraak van de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg is ingeslagen als een bom. Heel wat bewoners zijn razend. Oppositiepartij PVDA eist nu dat er een spoedcommissie bijeen wordt geroepen op het stadhuis. “De wijk moet in fases gerenoveerd worden zodat bewoners die dat willen er kunnen blijven wonen”, vindt Tom De Meester.

De schimmelwoningen van de Bernadettewijk speelden een belangrijke rol in de verkiezingscampagne van 2018. Toch duurde het tot nu eer er effectief maatregelen werden aangekondigd. En die zijn meteen heel drastisch: de hele wijk wordt plat gesmeten en er komen nieuwbouwwoningen. De bewoners kregen die koud op hun dak. Die manier van communiceren werd al stevig gehekeld door de drie oppositiepartijen. Maar nu blijkt ook nog dat de bewoners – aan wie een andere woning in de buurt werd beloofd – worden verkast naar kleine appartementen in het Rabot en de Brugse Poort.

“Dit kan echt niet”, vindt Tom De Meester van PVDA. “En we kunnen ook de mensen niet de hele zomer lang in onzekerheid laten. Daarom willen wij een spoedcommissie op het stadhuis bijeenroepen om dit dossier te bespreken. De mensen moeten centraal staan, niet het gemak van de projectontwikkelaar. Zowat de helft van de huizen daar staat nu al leeg, er kan dus gefaseerd gewerkt worden. De leegstaande huizen kunnen eerst gesloopt en vervangen worden, waarna de bewoners naar de nieuwe huizen kunnen voor de rest van de wijk wordt gesloopt. Dat is ook wat de mensen zelf willen, zo blijkt na een grote rondvraag die we in de wijk deden. Daar zijn mensen die er al hun hele leven wonen, en er zijn mensen van de Lübecksite die naar daar moesten, en nu wéér weg zouden moeten. Is dat hoe de stad met mensen omgaat?”

Ook N-VA verzet zich tegen de gang van zaken. “Het moet mogelijk zijn om minstens een deel van de bewoners te herhuisvesten in de nieuwe sociale woningen vlakbij, in de Zeemanstuin, tussen de Sint-Bernadettestraat en de Hogeweg”, vindt Gert Robert. “Zo blijven ze tenminste in hun eigen buurt. Maar de meerderheid had hier geen oren naar.”

Dat er iets moet gebeuren in de wijk en dat vernieuwbouw de enige optie is, dat betwist overigens niemand.

Lees meer