De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Pamele kwam ruim 700 jaar geleden als een bouwdoos per schip aan in Oudenaarde.
Ronny De Coster De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Pamele kwam ruim 700 jaar geleden als een bouwdoos per schip aan in Oudenaarde.

Kerk van Pamele zwaait tijdens zomervakantie elk weekend de deuren open voor publiek

Tot eind september is de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Pamele elk weekend te bezoeken. Het meer dan 700 jaar oude gebouw kwam in die tijd als bouwpakket met boten aan in Pamele”, zegt Peter Van Damme, die mee het kerkonthaal organiseert. 

“De kerk van Pamele is gebouwd in een ononderbroken tempo van 1234 tot 1300 dankzij de rijkdom van de Heren van Pamele, graven van Vlaanderen. De arduinstenen uit Doornik werden daar ter plaatse in de groeven bewerkt en kwamen als bouwpakket met boten aan in Pamele”, vertelt Peter Van Damme. “De vroeg-gothische Onze-Lieve-Vrouw van Pamelekerk is gebouwd in dezelfde tijd als de Notre-Dame in Parijs. In tegenstelling tot de Notre-Dame is onze kerk zowat volledig intact gebleven. Ze heeft amper te lijden gehad door oorlogen en andere vernielingen”, zegt Van Damme. Bezienswaardigheden zijn onder meer de kooromgang met 25 sfeervolle brandglasramen, een kruisweg aan de muren en het beeld van Jacob Lacop, naar wie een straat in Oudenaarde is genoemd. De bezienswaardigheden staan beschreven op de website https://www.kerknet.be/node/85262. Ze met je eigen ogen gaan bekijken kan elke zaterdag en zondag van 14 tot 17.30 uur

Lees meer