Stad gaat in beroep tegen milieuvergunning Marvaco

De buurtbewoners van de Poekestraat in Vinkt krijgen steun van de stad Deinze in hun strijd tegen de uitbreiding van mestverwerkingsbedrijf Marvaco. Het schepencollege besliste dinsdag om in beroep te gaan tegen de beslissing van de provincie Oost-Vlaanderen om Marvaco een milieuvergunning te verlenen.

De buurtbewoners van de Poekestraat in Vinkt blijven zich verzetten tegen de uitbreiding van mestverwerker Marvaco. In mei trokken zij al aan de alarmbel, maar ondanks een negatief advies van de stad Deinze kreeg het mestverwerkingsbedrijf uit Aarsele op 21 september 2017 toch een milieuvergunning van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.


Het college van burgemeester en schepenen van stad Deinze gaat nu op vraag van de buurt in beroep tegen deze beslissing bij Vlaamse minister van Omgeving Joke Schauvliege en zal vragen om deze milieuvergunning alsnog te weigeren."Marvaco heeft sinds enkele jaren een bedrijf met 5.400 varkens in de Poekestraat 25 in Vinkt", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "De bvba wenst dit bedrijf nu uit te breiden met een mestverwerking op hetzelfde adres. We gaven een ongunstig advies omdat de verkeersveiligheid in het gedrang komt." Bovendien bestaat er volgens milieuschepen Bruno Dhaenens kans op verlies van biodiversiteit. (ASD)

Lees meer