De parkbegraafplaats komt langs de Schipdonkstraat in Bache-Maria-Leerne.
Anthony Statius De parkbegraafplaats komt langs de Schipdonkstraat in Bache-Maria-Leerne.

Tweede ongunstig advies voor parkbegraafplaats Bachte

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft voor de tweede keer een ongunstig advies gegeven voor de parkbegraafplaats in Bachte-Maria-Leerne. De stad Deinze wil een stuk landbouwgrond in de Schipdonkstraat omvormen tot een nieuwe begraafplaats.

N-VA-fractieleider en provincieraadslid Bart Vermaercke vroeg in augustus 2019 de visie van de stad Deinze omtrent de parkbegraafplaats in deelgemeente Bachte-Maria-Leerne. Toen werd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen ook al een ongunstig advies uitgesproken over de startnota voor het gemeentelijk RUP ‘Begraafplaats Bachte’.  “Er bleken in de startnota nogal wat elementen te zijn die in een latere fase aanleiding kunnen geven tot schorsing”, zegt Bart Vermaercke. “Ik vroeg toen al naar de globale visie van het stadsbestuur omtrent de begraafplaatsen. Er werd een commissie beloofd over deze problematiek, maar helaas is die er nog niet gekomen.”

Onvoldoende argumentatie voor locatie

“Ondertussen deed het stadsbestuur haar huiswerk opnieuw, maar de deputatie adviseerde op 20 maart 2020 alweer ongunstig”, vervolgt Bart Vermaercke. “Zo is er onvoldoende argumentatie voor de locatie, is er een onvoldoende uitgediepte, duidelijke motivatie en argumentatie voor de optie van een bijkomende centrale begraafplaats in relatie om de bestaande begraafplaatsen te schrappen. Onze partij blijft aandringen op een duidelijke visie omtrent de begraafplaatsen. In de mastervisie blijven enkel de begraafplaatsen van Astene, Wontergem en Vinkt behouden. De begraafplaatsen in Nevele worden niet eens opgenomen in het plan.”

Het negatief advies kan maar op weinig begrip rekenen bij schepen Bart Van Thuyne (CD&V). “De bevoegdheid van de provincie situeert zich binnen het ruimtelijk kader, bijvoorbeeld de compensatie van de landbouwgronden die zullen plaatsmaken voor de begraafplaats. Nu geeft men negatief advies omdat er volgens hen te weinig gemotiveerd wordt waarom er een nieuwe begraafplaats moet komen. Dat is een aantasting van de autonomie van de stad.”

Lees meer