3 Het woonuitbreidingsgebied Kerkskenveld.
Claudia Van den Houte Het woonuitbreidingsgebied Kerkskenveld.

Project Kerkskenveld mag voor gemeente niet louter uit woningen bestaan: “We denken aan buurthuis of sportzaal”

Het project Kerkskenveld mag voor de gemeente Haaltert niet alleen uit woningen bestaan, maar moet ook een zone voor ‘openbaar nut’ bevatten, met bijvoorbeeld een buurthuis of een sportzaal, en een stukje bos. Er zullen zowel sociale als gewone woningen komen. De precieze inrichting van het gebied zal in samenspraak met de buurtbewoners gebeuren.

De gemeente Haaltert zette in 2017 al het licht op groen om het woonuitbreidingsbied Kerkskenveld aan te snijden. Het gaat om een gebied van zo’n tien ha tussen de wijk Deeskensveld, de Beernaardstraat en de Watervoorstraat. Recent was er wat ongerustheid op sociale media over het aantal woningen dat er zou komen. Zo was er sprake van 130 wooneenheden, maar volgens de gemeente is er nog niets beslist over de aantallen en de concrete invulling van het gebied. Wel is al zeker dat er zowel sociale als gewone woningen zullen komen. “Er is een woonbehoefte en we hebben als gemeente een inhaalbeweging te maken op vlak van sociale woningen”, zegt schepen voor Ruimtelijke Planning en Woningbouw, Phaedra Van Keymolen (CD&V).

Ruimte voor ontspanning

“Verschillende eigenaars van gronden in het gebied hebben zich verenigd in één aanspreekpunt en hebben het in handen van één maatschappij gegeven om het te ontwikkelen. De sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek stapt mee in het project. Als gemeente willen we voor zo’n groot project dan wel dat er een participatietraject komt, zodat inwoners inspraak krijgen en leggen we een aantal voorwaarden op. Er moet een goede verdeling van de lusten en de lasten zijn.” Zo wil het bestuur dat er ook een gedeelte komt voor ‘openbaar nut’. “We denken bijvoorbeeld aan een buurthuis of aan een sportzaaltje. We horen dat er in Kerksken nood is aan een zaaltje voor babyborrels of communiefeesten. Zo wordt het project een win-winsituatie, niet alleen voor de ontwikkelaar, maar er moeten dingen komen waar iedereen gebruik van kan maken. In Kerksken waren we op zoek naar ruimte om te ontspannen”, aldus van Keymolen.

Parkgebied behouden

“We denken bijvoorbeeld ook aan een klimaatneutraal project met een dienstencentrum, autodelen en eventueel een boodschappendienst waar heel veel inwoners van Kerksken zullen van kunnen genieten”, vervolgt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).  Voor het bestuur is ook de ontsluiting van het parkgebied met een deel boscreatie belangrijk. “Een deel van het gebied is al parkzone en die zullen we behouden”, stelt Van Keymolen. “De zone zal verder ontsloten worden en zal mooi ingericht worden, zodat mensen er meer gebruik van kunnen maken om te fietsen of te wandelen.” 

Inspraak voor inwoners

Van Keymolen hoopt dat een deel van het project tegen het einde van de legislatuur is afgewerkt. “Maar er komt dus zeker inspraak”, zegt burgemeester Baeyens. “Vooraleer er in het gebied ook maar iets gebeurt, zal een uitgebreid participatieproces op poten gezet worden, waarbij wordt vertrokken van een onbeschreven blad en waar, in samenspraak met alle belanghebbenden, het projectgebied stap voor stap wordt ingevuld. In de maand september worden alle inwoners van Kerksken uitgenodigd op een infomoment.”

3 Het woonuitbreidingsgebied Kerkskenveld.
Claudia Van den Houte Het woonuitbreidingsgebied Kerkskenveld.
3 Het woonuitbreidingsgebied Kerkskenveld.
Claudia Van den Houte Het woonuitbreidingsgebied Kerkskenveld.

3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Peter De Sutter

    Doe eerst iets aan de leegstand en verkrotting in het dorp , voor dat je geld maakt van de natuur , mevrouw de burgemeester/immomakelaar!

  • Harry Van Impe

    Breek oude huizen af ipv een mooi natuurgebied vol te bouwen. Laat ons een boom en wat gras dat nog groen is, vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is.

Lees meer