Het college van burgemeester en schepenen in Denderleeuw.
rv Het college van burgemeester en schepenen in Denderleeuw.

Rekening coronacrisis loopt stevig op voor gemeente

De coronacrisis kent een stevig prijskaartje: tot op vandaag heeft de crisis de gemeente al ongeveer 182.500 euro gekost. En dat bedrag zal nog oplopen.

De meeste kosten gingen naar algemene beschermingsmaatregelen -vooral mondmaskers-, de ondersteuning van kwetsbare gezinnen en de organisatie van de pretriagepost en het schakelzorgcentrum. “We hebben als gemeente de gezondheid van onze medewerkers en inwoners vooropgesteld en dat heeft natuurlijk een prijskaartje”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “De grootste hap uit het budget, zo’n 120.000 euro, ging naar de aankoop van mondmaskers (twee bestellingen). Daarnaast ging er ook heel wat geld naar de aankoop van ontsmettingsmateriaal en allerlei noodzakelijke veiligheidsinfrastructuur.”

Pretpakketten

“De organisatie van het schakelzorgcentrum in Aalst en de pre-triagepost in Liedekerke brachten ook veel kosten mee”, vervolgt schepen van Financiën Sofie Renders (CD&V). 23.075 euro werd geschonken aan de Denderleeuwse basisscholen voor de aankoop van 71 chromebooks voor de leerlingen en voor de kwetsbare kinderen en jongeren werden pretpakketten samengesteld en bedeeld. “Ook de ondersteuning van het hulpplatform Denderleeuw Helpt en de vele vrijwilligers heeft een prijskaartje. Al die uitgaven waren uiteraard zeer noodzakelijk in deze crisisperiode en die kosten wegen zeker niet op tegen de maatschappelijke winst.”

Daarnaast zijn er ook nog enkele ‘verdoken kosten’ die niet meteen in het financieel overzicht opgenomen zijn.“Denk dan bijvoorbeeld aan de vervroegde aankoop van extra laptops, waardoor de medewerkers konden thuiswerken, de extra personeelskosten bij de verschillende bedelingen van bv. mondmaskers, bewonersbrieven…, bij de belrondes naar de 75-plussers, ...”

Het kostenplaatje van de coronacrisis zal zeker nog oplopen de komende maanden. Naast de ondersteuning van de ondernemers via de lancering van de nieuwe website shopindenderleeuw.be, is de terrasbelasting voor horecazaken kwijtgescholden. Ook de extra steunmaatregelen voor ondernemers en de verenigingen zullen de rekening nog doen oplopen.

De aflassing van evenementen bracht geen besparing mee. “67 evenementen konden of kunnen niet plaatsvinden, maar de vrijetijdsdiensten hebben wel een alternatief zomerprogramma op poten gezet. Omdat er hierbij extra aandacht aan de volksgezondheid en de veiligheidsvoorschriften moet worden geschonken, zullen er ook heel wat extra kosten zijn.”

Lees meer