De gemeente wil voldoende groene plekjes behouden in Denderleeuw.
Claudia Van den Houte De gemeente wil voldoende groene plekjes behouden in Denderleeuw.

Woondichtheid in gemeente neemt sterk toe: woonbeleidsvisie moet groene plekjes vrijwaren

De gemeente Denderleeuw werkt aan een woonbeleidsvisie. Ze wil ervoor zorgen dat er ook in de toekomst nog genoeg open groene ruimtes in Denderleeuw zijn, nadat de woondichtheid in de gemeente de voorbije jaren sterk toenam.

“De open en groene ruimtes komen alsmaar meer onder druk te staan omdat de woondichtheid in onze gemeente de laatste jaren heel erg is toegenomen”, vertelt schepen van Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter (Groen). “We maken werk van een woonbeleidsvisie omdat het niet de bedoeling is dat inwoners geen enkel openbaar of groen plekje in hun nabije omgeving kunnen vinden.” In die visie zullen appartementen zoveel mogelijk geweerd worden. “Waar toch appartementen zullen worden toegelaten, moet ingezet worden op een kwalitatieve ruimtelijke invulling met voldoende groenvoorziening. Niet alleen de woonkwaliteit, maar ook de inpassing in de omgeving is belangrijk”, zegt Depetter.

Beoordelingskader

Via een ‘woningtypetoets’ zal bepaald worden waar meergezinswoningen toegelaten zijn, waar eengezinswoningen verplicht zijn en waar andere woningtypes mogelijk zijn. Het is geen wet, maar een beoordelingskader om te bepalen welk type woning op een terrein het meest geschikt is”, verduidelijkt schepen voor Ruimtelijke Ordening Yves De Smet (LvB). Dat zal gebeuren door studie van de omgeving, de buren, het terrein, het mogelijke volume en de parkeermogelijkheden. “We hebben hiermee drie duidelijke doelen voor ogen. Zo moet het aantal eengezinswoningen op zijn minst stabiel blijven of stijgen. Daarnaast willen we dat binnen het volledige Denderleeuws grondgebied op dezelfde manier wordt geoordeeld of een meergezinswoning al dan niet kan toegelaten worden. Tot slot willen we ook de speculatie met grondprijzen tegengaan. Zo zal een grond voor een eengezinswoning bijvoorbeeld minder duur worden als duidelijk blijkt dat een meergezinswoning niet mogelijk is.”

Meergezinswoningen zullen nog op grotere terreinen kunnen. Er moeten op zo’n terreinen wel genoeg groenvoorzieningen en open ruimte zijn. Ook voor verkavelingen zal dit principe worden aangehouden. Zo werd bijvoorbeeld een voorstel voor nieuwe wegenis in de Anjelierenlaan geweigerd. Onder meer een aantrekkelijke groenzone die ruimte voor ontmoeting creëert, ontbreekt volledig”, aldus De Smet.

1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Peggie Van Audenhove

    Verplicht eindelijk eens aan alle eigenaren die leegstaande woningen laten verkrotten om deze af te breken of te verkopen.

Lees meer