De buurtweg tussen de Berkestraat en de Lindestraat loopt nu dood op toegangshekken die een bedrijfsterrein afsluiten.
Geert De Rycke De buurtweg tussen de Berkestraat en de Lindestraat loopt nu dood op toegangshekken die een bedrijfsterrein afsluiten.

Buurtweg aan Wijzerbeek mag verlegd worden, maar huidig tracé moet in afwachting wel open voor publiek

Raldes en Wijzerbeekcomité in beroep tegen goedkeuring provincie van ander tracé

De voetweg 82, tussen de Berkestraat en de Lindestraat in Oudegem, mag van de bestendige deputatie verlegd worden. De provincie keurde, ondanks bezwaren van onder andere natuurvereniging Raldes en het Wijzerbeekcomité, de aanvraag goed. Het huidig tracé moet in afwachting van de verplaatsing wel weer open voor het publiek. “Tijd dat de stad in actie komt om daar voor te zorgen”, klinkt het bij de actievoerders. Zij gaan in beroep tegen de goedgekeurde verplaatsing van de buurtweg.

Het dossier van de voetweg 82 in Oudegem sleept al jarenlang aan. De buurtweg zorgt voor een verbinding tussen de Berkestraat en de Lindestraat, langs de Wijzerbeek. Die Wijzerbeek stroomde jaren geleden over het bedrijfsterrein van wortelbedrijf Kimco en werd overwelfd en overbouwd. In 2007 kreeg het bedrijf toestemming om de beek, met een open bedding, te verplaatsen tot aan de rand van het terrein. De beek werd echter een paar meters verder verlegd dan de bedoeling was, waardoor de voetweg 82 werd afgesloten. Door de buurtweg te verleggen kan er opnieuw een doorgang naar de Berkestraat ontstaan.

Wateroverlast

Voor de provincie is de verplaatsing, na gunstig advies van het Dendermondse stadsbestuur, geen probleem. Tegenstanders, zoals het Wijzerbeekcomité en natuurvereniging Raldes, kunnen zich daar niet in vinden. Zij willen dat de Wijzerbeek weer haar oorspronkelijke plaats krijgt, net als de voetweg. “Door de Wijzerbeek foutief te verleggen, stroomt ze niet meer door het lager gelegen valleigebied, met als gevolg wateroverlast op omliggende weilanden. Ook de voetweg heeft zijn belang, in biologisch erg waardevol natuurgebied”, zeggen Pol, Wouter en Bart van het Wijzerbeekcomité en Raldes. “Het is bovendien ook helemaal nog niet duidelijk of de voetweg wel kan worden verplaatst zoals aangevraagd. Er is nog geen ontwerp van de omgeving.”

Doodlopende weg

De actievoerders gaan dan ook in beroep bij de minister tegen de verleende goedkeuring. Bovendien schrijven ze een brief naar het stadsbestuur. De provincie wil immers dat de huidige buurtweg ‘open en toegankelijk blijft zolang het nieuwe tracé niet is gerealiseerd’. “De weg loopt nu echter dood op toegangshekken van het bedrijfsterrein”, zeggen de actievoerders. “Er moet een eind komen aan onwettige toestanden en de stad kan daarvoor zorgen. Vandaar ons schrijven naar het schepencollege om de nodige maatregelen te treffen, tot het nieuwe voetwegtracé een feit is. Het is perfect mogelijk om de hekken die de voetweg nu afsluiten open te zetten en een veilige doorgang over het bedrijfsterrein te voorzien. Het kan dan ook een aansporing zijn voor het bedrijf om zo snel mogelijk werk te maken van het alternatief dat nu door de provincie is goedgekeurd. De strook die nu rond het bedrijf voorzien is als alternatief, door ze af en toe te maaien, voldoet trouwens niet. Zeker bij nat weer ligt die er zo glibberig bij dat valpartijen een constant risico zijn.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer