Een medewerker van het CAW stelt het filmpje voor.
Foto Goossens Een medewerker van het CAW stelt het filmpje voor.

CAW wijst jongeren op gevaar van alcohol

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk Dendermonde wil jongeren sensibiliseren rond de gevaren van alcohol in het verkeer. Tijdens de Verkeersdagen op de Grote Markt stelden ze daarom hun nieuw filmpje voor.

"In samenwerking met de leerlingen Toegepaste Audiovisuele Communicatie van de Thomas More hogeschool in Mechelen, en met financiële steun van Rijschool Traffix Dendermonde, kon het CAW dit sensibiliseringsfilmpje maken", zegt Sigrid Engelen, verantwoordelijke van het Project Verkeersongevallen. "De film is gebaseerd op de getuigenis van één van onze cliënten. Vanuit het standpunt van de veroorzaker wordt geschetst hoe kleine, schijnbaar onschuldige gedragingen en beslissingen, verregaande gevolgen kunnen hebben voor heel wat betrokkenen."

Herkenbare situaties

Voor jongeren gaat het om zeer herkenbare situaties over hoe groepsdynamiek mogelijke gevaren op de baan minimaliseert en verantwoordelijkheden doet vergeten. We hopen zo jonge mensen in het verkeer wakker te schudden."


Na de voorstelling op de Verkeersdagen krijgt het filmpje, met de hulp van Rondpunt vzw en de Vlaams Stichting voor Verkeersveiligheid (VSV), nog een verdere didactische omkadering, zodat het ook in de klas aan bod kan komen. (DND)

Lees meer