Geert De Rycke

Facebookgroep Dendermonde Solidair! start digitaal platform

De Facebookgroep ‘Dendermonde Solidair!’, die in amper tien dagen tijd uitgroeide tot een groep met meer dan 1.300 leden, start het digitale platform www.dendermondesolidair.be. Dat moet mogelijk maken om hulpvragen- en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

De Facebookgroep ‘Dendermonde Solidair!’ werd opgericht naar aanleiding van de coronacrisis. Het initiatief werd gestart door enkele vrijwilligers om de inwoners van Dendermonde te ondersteunen in deze uitzonderlijke tijden. “Vrij snel was het immers duidelijk dat velen wat extra hulp konden gebruiken. Anderzijds toonden heel wat inwoners zich bereid om hulp te bieden”, zegt Machteld De Maesschalck. “De groep vergemakkelijkt het contact tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp aanbieden in de nabije omgeving van Dendermonde. Tegelijk delen we informatie, tips en nuttige documenten en maken lokale solidariteitsinitiatieven bekend.”

Maaltijden brengen

Om al de hulpvragen en -aanbod beter op elkaar af te stemmen, is nu een nieuw digitaal platform gelanceerd : www.dendermondesolidair.be. “Op dit platform kunnen vrijwilligers zich aanmelden om mondmaskers te maken of schorten te doneren, om tekeningen te maken voor bewoners in rusthuizen, om via de telefoon technische ondersteuning te bieden bij het gebruik van smartphone of apps, om contact te onderhouden met vrienden en familie, om boodschappen doen, om maaltijden brengen, om de hond uit te laten van iemand die dat zelf niet kan of gewoon om een babbeltje te doen via de telefoon”, zegt De Maesschalck. “Via een standaardformulier kunnen mensen ook hulp vragen. Achter de schermen zorgt een team ervoor dat vrijwilligers aan hulpvragers gelinkt worden. Het enige wat we vragen, is dat vrijwilligers zich gratis laten verzekeren op vlaanderenvrijwilligt.be.”

Lees meer