Het negatief advies van de stad komt er na massaal protest van buurtbewoners. Onder andere aan het stadhuis werd actie gevoerd tegen de komst van windmolens.
Geert De Rycke Het negatief advies van de stad komt er na massaal protest van buurtbewoners. Onder andere aan het stadhuis werd actie gevoerd tegen de komst van windmolens.

Na massaal protest van buurtbewoners: schepencollege geeft negatief advies voor twee nieuwe windturbines

Als het van het schepencollege van Dendermonde afhangt, komen er geen twee nieuwe windmolens langs de N41 in Grembergen. Het besliste zopas om de aanvraag van Eoly een ongunstig advies te verlenen. De beslissing komt er na massaal protest van buurtbewoners. Een openbaar onderzoek de voorbije weken leverde maar liefst meer dan 1.500 bezwaarschriften op.

Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group, diende bij de provincie een vergunningsaanvraag in om in Grembergen twee nieuwe grote windturbines te bouwen. Die zouden moeten komen langs de N41, tussen de Vlassenbroekbrug en de grens met Hamme. Eén turbine zou langs de oostelijke kant moeten komen, de andere aan de westelijke kant, tussen Voortweg en Bankveldstraat. Maar dat zien buurtbewoners niet zitten. Zij startten het actiecomité Weet Wat Waait en riepen op om zoveel mogelijk bezwaren in te dienen. Dat resulteerde uiteindelijk vrijdag in de afgifte van ruim 1.550 bezwaren tegen het project aan het Dendermondse stadsbestuur. Dat moet in dit dossier advies geven aan het provinciebestuur.

Slagschaduw en geluidshinder

Het schepencollege besliste in haar vergadering maandag om een negatief advies uit te spreken voor dit project. Het baseerde zich daarvoor op adviezen van de betrokken stadsdiensten en adviesraden. “Die brachten toch een aantal ongunstige adviezen, met een paar belangrijke argumenten”, zegt schepen van Omgevingsvergunningen Marius Meremans (N-VA). “Deze windturbines liggen té dicht bij de bewoning en recreatiezones in en rond de dorpskern van Grembergen. Ongeveer 850 woningen liggen in een straal van een kilometer. Dat zorgt voor slagschaduw en geluidshinder voor de omwonenden. Er zou ook een impact zijn op de activiteiten van verschillende verenigingen, zoals SK Grembergen, Chiro Don Bosco, Chiro Sagevo en vissersput Hilleput.”

Gezien de grote afmetingen van de windturbines is er een grote impact op het landschap en wordt de open ruimte aangetast.

Schepen van Klimaat Leen Dierick

Het schepencollege vindt bovendien dat de windturbines té dicht bij de waardevolle natuur van Grembergen Broek zouden staan. “De twee turbines worden niet ingeplant op een bedrijventerrein, maar in de onbebouwde open ruimte dicht bij de waardevolle natuur rond de Schelde”, schetst schepen van Klimaat Leen Dierick (CD&V). “Gezien de grote afmetingen van de windturbines is er een grote impact op het landschap en wordt de open ruimte aangetast. De zone die door Eoly gekozen werd om de turbines in te planten, is in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Dendermonde overigens niet voorzien als potentiële inplantingsplaats voor windturbines.”

Bezwaarschriften bekijken

Het negatief advies van de stad wordt nu overgemaakt aan het provinciebestuur. Net als de meer dan 1.500 bezwaarschriften van actiecomité Weet Wat Waait. Al die bezwaarschriften moeten individueel bekeken en onderzocht worden door de deputatie van Oost-Vlaanderen. “Ze versterken inhoudelijk het ongunstig advies van de stad”, zegt Meremans. “Dendermonde is op zich niet tegen windturbines, maar elke aanvraag moet wel onderzocht op basis van de geldende wetgeving en rekening houdend met het draagvlak bij de bevolking.”

Lees meer