2 Hier loopt de N41 ten einde en dat brengt al 40 jaar eindeloze discussies over mobiliteit met zich mee.
Copyright : Geert De Rycke Hier loopt de N41 ten einde en dat brengt al 40 jaar eindeloze discussies over mobiliteit met zich mee.

Raakt dossier N41 ooit uit het slop?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN DENDERMONDE

Al decennia wordt er over de doortrekking van de N41 gediscussieerd. In Dendermonde blijven ze geloven in de N41 als oplossing voor een betere ontsluiting van de stad en meer verkeersleefbaarheid in verschillende dorpskernen. Of zijn er andere oplossingen? Niet iedereen blijkt nog eensgezind op dezelfde lijn te zitten.

Het vele verkeer van en naar Aalst, moet door Dendermonde en daar kreunen onder andere Sint-Gillis en Oudegem onder. De N41 eindigt momenteel immers op de grens van Lebbeke en Dendermonde. Hoewel er al decennia lang sprake is van een doortrekking tot Aalst om dorpskernen van Oudegem en Gijzegem te ontlasten, is het traject nog altijd niet gerealiseerd. Het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) dat de provincie opmaakte voor de aanleg, werd vernietigd door de Raad van State na een klacht van het gemeentebestuur van Lebbeke. Hoewel tot voor kort in Dendermonde alle neuzen in dezelfde richting pro doortrekking N41 stonden, beginnen ook daar andere meningen de kop op te steken.

Voor CD&V is het wel nog duidelijk dat de doortrekking van de N41 er moet komen. "We moeten zeker en vast verder werken aan dit dossier", zegt burgemeester Piet Buyse. "Het weren van doorgaand verkeer is essentieel voor de verkeersleefbaarheid in Oudegem, Appels, het stadscentrum en Sint-Gillis. Dat kan alleen als dat verkeer een alternatief krijgt via de N41. Ook voor de bereikbaarheid van de Dendermondse bedrijven, en dus de economie in onze stad, is deze verbinding een absolute noodzaak."

"We willen af van dit dood spoor, wij pleiten voor een degelijk onderzoek naar alternatieven voor de N41."

Niels Tas

Huidige coalitiepartner sp.a, in kartel met Groen, heeft momenteel een heel andere visie op het dossier. "We willen af van dit dood spoor", zegt schepen van Mobiliteit Niels Tas. "Al meer dan veertig jaar wordt er gesproken over de realisatie van de N41, maar het dossier zit in een juridisch moeras. Noch provincie noch Vlaamse overheid hebben momenteel middelen voor het verdere dossier. Voor de N41 is er momenteel alleen een dure studie van liefst 700.000 euro die al meer dan een jaar stil ligt en geen garantie biedt op succes. Bovendien verkeren bestaande gewestwegen in ons stad op veel plaatsen in ondermaatse toestand door gebrek aan investeringen van de Vlaamse overheid. Wij pleiten voor een degelijk onderzoek van alternatieven voor de N41. We kunnen, na decennia, niet automatisch meer aannemen dat de doortrekking van de N41 zoals toen uitgetekend nu nog de meest efficiënte oplossing voor de mobiliteitsproblemen in de regio biedt. Een onafhankelijke externe intendant kan dat uitzoeken en alle betrokkenen samenbrengen voor een duurzame, gedragen oplossing."

"Het is hemeltergend dat sp.a in zo'n belangrijk dossier zijn kar keert onder druk van Groen."

Marius Meremans

N-VA reageert kwaad op die visie. "Het is hemeltergend dat in zo'n belangrijk dossier sp.a de kar keert onder druk van Groen", zegt Marius Meremans. "De doortrekking van de N41 is essentieel voor de leefbaarheid in onze dorpskernen en onze ondernemers zijn al jaren vragende partij voor de weg. Die is gewoon broodnodig. Net als voor het dossier van de gevangenis is het belangrijk dat een nieuwe coalitie vanaf 2019 aan dit dossier blijft trekken. Ook Aalst is vragende partij. We moeten samen de druk opvoeren."

Dorpskernen ontlasten

Ook voor Open Vld is "een doordachte en gedragen oplossing voor de verkeersproblematiek rond de N41 een topprioriteit". "De ontlasting van dorpskernen in Oudegem en Sint-Gillis, en de Noordlaan en kruispunt Mechelse Poort zijn voorname beweegredenen, net als een vlotte bereikbaarheid van het industrieterrein", zegt Laurens Hofman. "Bij aftakkingen van de N41 moet wel rekening worden gehouden met de leefbaarheid in de buurt."

Vlaams Belang deelt dezelfde mening. "De N41 moet er komen", zegt Barbara Pas. "Het is absoluut nodig om de verkeersdruk in Dendermonde aan te pakken en de verkeersleefbaarheid in de regio te optimaliseren." (DND)

2 In 2012 werd een defintief tracé voor de doortrekking van de N41 vastgelegd, maar zes jaar later zit het dossier nog altijd in het slop.
kos In 2012 werd een defintief tracé voor de doortrekking van de N41 vastgelegd, maar zes jaar later zit het dossier nog altijd in het slop.

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Paul Colman

    Laat al het verkeer ,ook het zwaar verkeer eens omleiden dat ze door de straten rijden van diegene die er tegen zijn zo hebben de tegenstanders er ook eens last van.

Lees meer