3 De Abdijschool heeft jarenlang het stadszicht gedomineerd, maar verdwijnt onder de sloophamer.
Geert De Rycke De Abdijschool heeft jarenlang het stadszicht gedomineerd, maar verdwijnt onder de sloophamer.

Sloop Abdijschool nadert met rasse schreden: voorbereidingen starten maandag al

De aangekondigde sloop van de vroegere Abdijschool aan de Oude Vest in hartje Dendermonde nadert nu met rasse schreden. Aanstaande maandag starten al de voorbereidende werken. Het gebouw, dat decennia lang het stadsgezicht in het winkelcentrum domineerde, zal plaats ruimen voor een heel nieuw residentieel project: Hof van Saeys.

Eind vorig jaar kondigden stadsbestuur en projectontwikkelaar Uplace de plannen voor hun stadsvernieuwingsproject Hof van Saeys aan. De realisatie ervan komt nu een flinke stap dichterbij. “De voorbereidingen voor de afbraak van de vroegere schoolgebouwen, gevestigd tussen Oude Vest en Dijkstraat, zal op maandag 3 februari starten”, zegt Lies De Smedt, woordvoerder van Uplace. “Aannemer Cosmo Afbraakwerken uit Dendermonde neemt deze taak voor zijn rekening.”

In eerste instantie zal de toegangsweg tussen de twee speelplaatsen, in het midden van de site, verbreden. Zo komt er voldoende ruimte vrij voor het plaatsen van het werkmateriaal. Tijdens de hele maand februari zal Cosmo vervolgens de gebouwen van de vroegere Abdijschool ontmantelen. “Dat wil zeggen dat alle ramen, maar ook onbruikbare meubels, roofing, enzovoort uit het gebouw gehaald worden, tot zo goed als enkel het beton overblijft”, weet De Smedt. “Deze activiteiten zullen weinig hinder met zich meebrengen.”

Ros Beiaardommegang

Vanaf maart start de effectieve afbraak van de Abdijschool. Daar kan wel geluidshinder mee gepaard gaan. Het werfverkeer, met onder andere de afvoer van het sloopmateriaal, zal via de Oude Vest verlopen. Er is wel afgesproken met de aannemer dat dit met zo weinig mogelijk hinder gepaard moet gaan. “De volledige afbraak moet rond zijn in de eerste helft van mei”, benadrukt De Smedt. “Tegen de doortocht van de Ros Beiaardommegang zal de werf opgeruimd en afgeschermd zijn, in afwachting van de volgende bouwfase.”

3 Hof van Saeys zal bestaan uit verschillende woonblokken op de vroegere site van de Abdijschool.
RV Hof van Saeys zal bestaan uit verschillende woonblokken op de vroegere site van de Abdijschool.

Groene zone

Op de vrijgekomen site zal Uplace later enkele woonblokken bouwen die in totaal 109 appartementen zullen herbergen, met een variatie van studio’s en flats voor grote en kleine gezinnen, senioren en singles. Die zullen op het terrein van 6.600 vierkante meter groot minder dan de helft van de oppervlakte innemen. De projectontwikkelaar voorziet in haar ontwerp ook heel wat groen. Zo wordt een groene wandelzone voorzien doorheen het Hof van Saeys, die naadloos zal aansluiten op de Dijkstraat aan de ene kant en de Oude Vest aan de andere kant. Daar krijgen ook waterpartijen een bijzondere rol. Door een overeenkomst met het stadsbestuur krijgt het project ook een ondergrondse parking met twee niveau’s, waar 130 publieke parkeerplaatsen komen.

De Abdijschool is decennia lang een begrip geweest in Dendermonde. Meer dan vijftig jaar deden de gebouwen dienst als school met internaat. Recenter deed het complex nog dienst als asielcentrum voor minderjarige vluchtelingen. De provincie, die eigenaar was, verkocht de ganse site uiteindelijk aan projectontwikkelaar Uplace. Die zal nu voor een heel nieuwe invulling van het domein zorgen. 

3 Aan de zijde van de Dijkstraat wordt een groene doorsteek doorheen de site voorzien, die loopt tot de andere kant aan de Oude Vest.
RV Aan de zijde van de Dijkstraat wordt een groene doorsteek doorheen de site voorzien, die loopt tot de andere kant aan de Oude Vest.

Lees meer