Waterfactuur omhoog

De gemeenteraad van Dendermonde keurde tijdens haar jongste vergadering een volgende prijsverhoging van het drinkwater goed. Het voorstel komt van intercommunale Farys/TMVW.

De Vlaamse watermaatschappijen willen de factuur vanaf dit jaar immers opnieuw verhogen. De Dendermondse gemeenteraad volgt die suggestie en legde de stedelijke saneringsbijdrage voor 2018 vast op het maximale tarief. De gemeentelijke saneringsbijdrage of riooltaks is een bijdrage die de inwoners moeten betalen om afvalwater te saneren. Deze belasting zorgt voor een hogere waterfactuur voor de inwoners. Oppositiepartijen Vlaams Belang en Groen stemden tegen de verhoging van de waterfactuur. Oppositiepartij N-VA onthield zich bij de stemming.

Protest

Leden van PVDA voerden actie tegen de gemeenteraadsbeslissing. "Wij pleiten voor een verlaging van de waterfactuur. Die verlaging kan er komen door de riooltaks af te schaffen," zegt Alexander Van Ransbeeck van PVDA. "Het is absurd dat de inwoners van Dendermonde een hoge waterfactuur in de bus krijgen, terwijl Farys 40 miljoen euro winst maakte in 2016. Een basisbehoefte zoals water moet betaalbaar zijn, in plaats van het om te vormen tot een luxeproduct zoals champagne, alleen maar om winst te maken."


Volgens het stadsbestuur is de verhoging nodig omdat huishoudelijk afvalwater zuiveren tot drinkbaar water veel geld kost. "Er moeten nog heel wat rioleringswerken uitgevoerd worden om de Europese normen op vlak van zuiveringsgraad in de gemeenten en steden te halen", klinkt het. (DND)

Lees meer