Opgepompt grondwater verdwijnt nog vaak gewoon in de riolering
RV Opgepompt grondwater verdwijnt nog vaak gewoon in de riolering

Oppositiepartij sp.a wil dat grondwater van werven altijd gerecupereerd wordt, meerderheid wil geval per geval bekijken

Op steeds meer werven in Vlaanderen wordt het opgepompte grondwater opgeslagen in tanks, zodat landbouwers of gemeentediensten het water kunnen hergebruiken. Ook in Roeselare en Ingelmunster is dat sinds kort het geval. Oppositiepartij sp.a wil dat systeem ook op Tieltse werven invoeren, maar schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere(CD&V) is geen voorstander van een verplichting.

Volgens Simon Bekaert (sp.a) is elke druppel water kostbaar en in tijden van droogte moet de stad voorkomen dat grondwater verloren gaat. Hij stelt de invoering van een bemalingsreglement voor op werven tussen 1 april en 30 september, waarbij het opgepompte grondwater gebufferd wordt in tanks. Schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere beaamt dat elke druppel water kostbaar is voor een landbouwer, maar vindt dat een reglement uitwerken voor alle werven moeilijk ligt. “Eerst en vooral speelt de locatie een rol. Een werf op het platteland is makkelijker bereikbaar dan een werf in het stadscentrum. Ook de timing van het oppompen? Laat je zonder toezicht of ’s nachts tractoren of burgers op een werf toe? Anderzijds is het ook zo dat de Vlaamse Milieumaatschappij de prioriteit geeft aan infiltratie van regenwater. Als die infiltratie niet mogelijk is, moet het water afgevoerd worden via een gescheiden rioleringsstelsel. Als er geen gescheiden rioleringsstelsel is, moet het water zo veel mogelijk gerecupereerd worden. In zulke gevallen kan opslag aangewezen zijn, maar concreet lijkt het ons efficiënter om geval per geval te bekijken en op maat te werken. Een algemeen kader gaan we niet scheppen.”

Lees meer