Zo zal het nieuwe stadion van Royal Antwerp FC eruitzien
Royal Antwerp FC Zo zal het nieuwe stadion van Royal Antwerp FC eruitzien

Geen archeologische vondsten op Bosuil: bouw nieuwe tribune kan van start

Niets staat nog de bouw van tribune vier van het Bosuilstadion in de weg. Bij archeologisch sporenonderzoek werd niets aangetroffen zodat ook Onroerend Erfgoed nu het licht op groen heeft gezet.

The Great Old is opnieuw een stap dichter bij de vervolmaking van hun nieuwe stadion nu ook Onroerend Erfgoed een gunstig advies geeft voor de bouw van een nieuwe tribune 4. Uit controleboringen is gebleken dat er geen argumenten zijn om uit te gaan van een verstoring van het archeologisch relevant niveau. In het verleden werden er her en der fragmenten gevonden die zouden kunnen wijzen op een archeologische site maar dat zou vooral om afval gaan van aangevoerde grond. 

“Onder deze antropogeen verstoorde lagen komt een natuurlijke bodem voor in de vorm van een (licht) lemig fijn zand met geel-beige kleur. Dit is geheel in lijn met de te verwachten natuurlijke bodem, namelijk een zandbodem”, staat te lezen in het verslag van het archeologisch onderzoek. 

Kasteel Gallifort

In eerdere inventarissen wordt gesproken over ‘kasteel Gallifort’, dat ten westen van de Bosuil zou gelegen hebben maar dat ligt niet binnen de projectzone waarin The Great Old een tribune wil bouwen. “Concreet kan op basis van de landschappelijke gegevens en de gekende waarde een trefkans inzake archeologisch erfgoed afgeleid worden. De geplande werken vallen echter quasi integraal samen met de bestaande infrastructuur. Redelijkerwijs kan aangenomen worden dat een deel van het bodemarchief hier reeds is versnipperd. Indien de onregelmatige vorm van de geplande werken ook in acht wordt genomen dient uitgegaan te worden van een eerder beperkt potentieel op kenniswinst bij verder terreinonderzoek”, klinkt het.

Naast voetbaltribune zal tribune 4 ook dienst doen als jeugdaccommodatie. 

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer