Captatieverbod in Vlaams-Brabant geldt niet voor de Demer.
provincie Vlaams-Brabant Captatieverbod in Vlaams-Brabant geldt niet voor de Demer.

Captatieverbod op waterlopen, maar Demer vormt een uitzondering

Provinciegouverneur  van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte stelt een capatatieverbod in voor alle waterlopen in de provincie. Er zijn enkele uitzonderingen waaronder de bevaarbare en onbevaarbare waterloop Demer. 

In Vlaams-Brabant geldt sinds eind mei al een uitgebreid captatieverbod in het oostelijke Demerbekken en het zuidelijke Dijle- en Zennebekken. In het noorden en westen was het tot nog toe eerder beperkt. “Ook daar zijn er nu zeer lage waterpeilen. In zo goed als alle stroomgebieden onderschrijden we de vooropgestelde drempels voor het instellen van het captatieverbod”, zegt De Witte. ”Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en de terugkoppeling met het provinciaal droogte-overleg van 4 augustus, hebben we besloten om een captatieverbod in te stellen voor de onbevaarbare waterlopen in de hele provincie Vlaams-Brabant. Uitzondering vormen de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare waterlopen Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle en Kanaal Brussel-Rupel”.

Andere uitzonderingen

Het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat is toegelaten, net als voor het nodige aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. “Met de hittegolf in het verschiet is het voor iedereen belangrijk nu extra spaarzaam te zijn met water. Vermijd dan ook niet-essentiële activiteiten zoals het bevoorraden van fonteinen, reinigen van straten en andere verhardingen, het besproeien en het reinigen van daken, gevels, tenten, luifels, het vullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter of vijvers, net als het besproeien van gazons, tuinen, parken en grasvelden”

Lees meer