Er mag weer gespeeld worden maar ook kinderen met beperking krijgen eigen tuigen?
stad diest Er mag weer gespeeld worden maar ook kinderen met beperking krijgen eigen tuigen?

Stad wil speeltuin waar kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen

Ook Diest opent opnieuw zijn speelpleinen en geeft ze de komende jaren ook een serieuze boost. Zo bijvoorbeeld komen er speciale speeltuigen voor kinderen met een beperking en staat er een heus speelruimtebeleidsplan op de agenda.

De stad telt maar liefst 26 buurtspeeltuintjes en die werden stuk voor stuk de voorbije weken onderhouden en gerenoveerd waar nodig. “Op verschillende plaatsen vervingen we schommels en klimnetten. We plaatsen ook, daar waar nodig, antiwortel-doeken en alle zandzones werden aangevuld en proper gemaakt. Net als op vele plekken was het speelklaar krijgen van de speeltuinen ook bij ons een prioriteit”, zegt schepen Rick Brans.

Kinderen tot 12 jaar kunnen vanaf woensdag 27 mei weer ravotten in de verschillende speeltuinen maar ze moeten wel rekening houden met de gekende coronavoorzorgen. “Zo bijvoorbeeld moeten volwassen vanop een afstand een oogje in het zeil houden”, zegt de schepen. Alle speeltuinen werden voorzien van de nodige pictogrammen zodat iedereen perfect weet wat van hem of haar wordt verwacht. “Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid wanneer het gaat over veiligheid in de publieke ruimte. Zo kunnen kinderen er weer veilig en naar hartenlust spelen in onze stad”, gaat Brans verder.

Kinderen met een handicap

Maar er is meer want de stad zet de komende jaren fors in op haar speelruimtebeleid en laat er zelfs een heus plan voor opmaken. “We gaan in zee met een extern bureau dat de noden in kaart moet brengen. Wanneer je bijvoorbeeld in een wijk een speeltuin wil installeren maar er vooral tieners wonen, heeft het geen zin om daar schommels te installeren. Dan ga je beter voor een basketbalveld”, verduidelijkt Brans.

Naast het uitgebreide plan wil de stad ook inzetten op speeltuigen voor kinderen met een handicap. “We gaan een speeltuig aankopen gericht op die kinderen. In september willen we overleggen plegen met specialisten uit de sector om te kijken wat we best doen maar de bedoeling is alvast om een speeltuin te maken waar kinderen met en zonder een handicap samen kunnen spelen. De speeltuin aan de Warande lijkt ideaal hiervoor want daar zijn ook speciale parkings voor mensen met een handicap. In tweede instantie willen we ook kijken of we elders een verschil kunnen maken voor hen”, legt de schepen uit.

De stad heeft alvast 55.000 euro over voor een speeltuig speciaal afgestemd op kinderen met een handicap en voorziet 80.000 euro per jaar om de speelpleinen te opwaarderen, wat een verdubbeling is van de eerder voorziene budgetten.

Lees meer