In het arceringsgebied mag je geen water oppompen uit de waterlopen
Provincie West-Vlaanderen In het arceringsgebied mag je geen water oppompen uit de waterlopen

Vanaf vandaag mag je in het volledige IJzerbekken geen water meer oppompen

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé heeft het captatieverbod vandaag 25 mei uitgebreid naar het volledige IJzerbekken. Je mag dus niet oppompen uit alle onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. Verder geldt het verbod ook in de stroomgebieden van de Rivierbeek, Hertsbergebeek en Bornebeek en uit de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. 

Op de kaart zie je het gebied aangeduid met oranje en rode arcering. Er zijn twee uitzonderingen waarbij het beperkt oppompen wel mag: dat is voor drinkwater voor het eigen vee op de weide en voor het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Water oppompen mag enkel uit de provinciale waterspaarbekkens via het vaste captatiepunt. Uit bepaalde rivieren en kanalen mag je water halen als je daarvan melding maakt of een vergunning aanvraagt via de Vlaamse Waterweg. Aquafin heeft ook een aantal locaties waar je gezuiverd afvalwater kan afnemen. 

Gevangenisstraf en boete

Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap zo lang het zo droog blijft. Wie het verbod negeert en betrapt wordt, riskeert een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een boete die kan oplopen van 26 tot 200 euro.

Lees meer