Onder andere Baron de Vironlaan in Dilbeek wordt een voorrangsstraat.
Google Maps Onder andere Baron de Vironlaan in Dilbeek wordt een voorrangsstraat.

Bijkomende Dilbeekse hoofdwegen krijgen voorrang

Tijdens de gemeenteraad van 23 juni werd beslist om enkele bijkomende hoofdwegen in Dilbeek voorrang te geven. Als alles goed gaat, starten vanaf 29 juni de voorbereidende werken.

Vijf jaar geleden werden de eerste voorrangswegen in Dilbeek ingevoerd langs enkele lokale verbindingswegen. De Jan de Trochstraat, IJsbergstraat, Doylijkstraat, Bodegemstraat, Brusselstraat, Itterbeeksebaan en Alfons Gossetlaan. Recent werden hier de Dansaertlaan, Hoogveld en een deel van de Wijngaardstraat aan toegevoegd. In het nieuwe mobiliteitsplan werd de ‘categorisering van de wegen’ verder geactualiseerd. Het principe werd hierin bevestigd dat verbindingswegen en ontsluitingswegen voorrang krijgen op kleinere wegen zoals woonstraten, woonerven en landelijke wegen.

De gemeenteraad van 23 juni zet deze theorie nu verder om in de praktijk. “Niet alle verbindingswegen zijn vandaag namelijk voorrangswegen en dat creëert verwarring en dus verkeersonveiligheid” zegt schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur. “Dat de veiligheid verhoogt door de invoering van voorrang op hoofdwegen, blijkt duidelijk uit de cijfers. In een rapport van de politie blijkt dat daar waar voorrangswegen werden ingevoerd, het aantal kruispuntongevallen met maar liefst 70% daalden.”

Verkeersveiligheid

“Voorrangswegen zorgen voor een daling van conflicten op kruispunten waar men voordien dacht dat men voorrang had maar er eigenlijk voorrang van rechts was. Deze hoofdassen liggen doorgaans ook op een fietsroutenetwerk. Invoering van voorrang op die wegen zorgt ook voor fietsers voor meer verkeersveiligheid. Het invoeren van de voorrangsregeling verminderd ook het sluipverkeer.” Binnenkort worden onder andere de Stationsstraat, Baron de Vironlaan – Sint-Alenalaan en Molenbergstraat – d’Arconatistraat voorrangsstraten. Als alles goed gaat start men in de week van 29 juni met het plaatsen van de borden en belijning en gaat de nieuwe verkeersregeling van start.

Lees meer