3 De Broederschool wil op deze site een nieuwe kleuter- en lagere school uit de grond stampen. De buurtbewoners liggen vooralsnog dwars.
Mozkito De Broederschool wil op deze site een nieuwe kleuter- en lagere school uit de grond stampen. De buurtbewoners liggen vooralsnog dwars.

Buurtcomité gaat in beroep tegen vergunning Don Bosco-school: "Hopelijk staat directie nu wél open voor constructief overleg”

De wijkwerkingen Sint-Wivinadreef, Hoogveld-Molenberg en de Stationsbuurtraad vragen voor meer overleg tussen de gemeente Dilbeek, de buurtbewoners en het schoolbestuur van Don Bosco. Onder meer de wijkwerking van de Sint-Wivinadreef gaat in beroep tegen de bouw van de nieuwe Broederschool.

Er staat heel wat op stapel in de omgeving van het Dilbeekse station. De gemeente Dilbeek is onder meer bezig met de uitwerking van het ruimtelijke uitvoeringsplan, waarvan de startnota onlangs openbaar werd gemaakt. Daarnaast is er de bouw van een nieuwe kleuter- en lagere school langs de Hendrik Placestraat. De huidige Broederschool wil een gloednieuwe schoolsite uit de grond stampen, maar onder meer de gemeente Dilbeek verleende geen vergunning door twistpunten op vlak van mobiliteit. De deputatie floot het gemeentebestuur terug en gaf wél groen licht voor het bouwproject.

Objectieve mobiliteitstoets

De buurtbewoners, die zich verenigen in de wijkwerking Sint-Wivinadreef, gaan nu in beroep tegen die beslissing van de provincie Vlaams-Brabant. “Met een objectieve mobiliteitstoets door een deskundig bureau, hebben we nu duidelijk aangetoond dat de school de impact op de mobiliteit in de buurt en op de leefkwaliteit van de omgeving sterk onderschat”, stelt Erik De Schrijver van de wijkwerking. Bovendien vindt de wijkwerking dat het aantal leerlingen te groot is voor de site. Daarnaast is de voorziene zoenzone te klein en worden de groene buffers te weinig gerespecteerd. “Ook over het verdere gebruik of de afbraak van de bestaande gebouwen op de site is er momenteel geen duidelijkheid”, klinkt het. “We betwisten de bouw van een school niet. Maar deze plannen zijn te grootschalig voor de draagkracht van de omgeving.”

3 Een simulatiebeeld van hoe de volledig nieuwe school er zou uitzien.
RV Een simulatiebeeld van hoe de volledig nieuwe school er zou uitzien.

Verkeersluwe omgeving

De buurtbewoners pleiten tevens voor een verkeersluwe omgeving, niet alleen in de buurt van de school en van het seniorencentrum, maar ook in de aanpalende straten. “De mobiliteitsplannen van de gemeente om van de Hoogveld, Molenberg, Hendrik Placestraat en Stationsstraat drukke doorgangswegen en vrachtroutes te maken, is onaanvaardbaar”, zegt Maria-Isabella Detand van de wijkwerking Hoogveld-Molenberg. “Tot slot is er ook sprake van een sluiting van de spooroverweg van Groot-Bijgaarden.”

Zwakke weggebruikers

De buurtcomités willen dat er meer ingezet wordt op de zwakke weggebruikers. Onder meer door veilige en brede voetpaden voor voetgangers in de Hendrik Placestraat. “Voor fietsers wordt de Hendrik Placestraat, vanaf Molenberg tot het Dilbeekse station, best een fietsstraat. Samen met snelheidsremmende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer lijkt dit de beste oplossing.”

3 Het buurtcomité Hoogveld-Molenberg wil geen drukke verbindingsroute doorheen Groot-Bijgaarden.
Mozkito Het buurtcomité Hoogveld-Molenberg wil geen drukke verbindingsroute doorheen Groot-Bijgaarden.

Voldoende inspraak

De wijkwerkingen roepen de betrokken initiatiefnemers, inclusief de gemeente, op om samen rond de tafel te zitten. “We hopen dat het schoolbestuur van Don Bosco nu wel openstaat voor constructief overleg met de buurt. Mits voldoende inspraak, kunnen we komen tot een verhaal waar iedereen zich beter in kan vinden”, besluiten de drie buurtraden.

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Alain Clement

    Voor klagers en hun familie zou elke school in groot Dilbeek moeten geweigerd worden. Misschien dat ze dan het belang van de nieuwbouw begrijpen.

Lees meer