Ben Weyts (N-VA), minister van Vlaamse Rand.
Photo News Ben Weyts (N-VA), minister van Vlaamse Rand.

Vlaamse en groene karakter van Vlaamse Rand onder druk

De druk op het Vlaamse en het groene karakter van de Vlaamse Rand vanuit Brussel en Wallonië, maar ook uit het buitenland, blijft toenemen. Dat blijkt uit het nieuwe Cijferboek Vlaamse Rand. De bevolking groeit, wordt steeds diverser en vanuit Brussel en Wallonië komen steeds meer leerlingen naar scholen in de Vlaamse Rand. De bevolkingsdichtheid is er dubbel zo groot dan in het Vlaamse Gewest. De Vlaamse Regering trekt daarom zestig procent meer middelen uit voor de Rand.

Uit het tweejaarlijkse Cijferboek Vlaamse Rand, opgesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen, blijkt dat alsmaar meer leerlingen dagelijks pendelen vanuit Brussel en Wallonië om school te lopen in de Vlaamse Rand. 

Het aantal Brusselse leerlingen dat in de Rand leerplichtonderwijs volgen, is op tien jaar tijd bijna verdubbeld. Er zijn nu 13.800 jongeren uit Brussel die schoollopen in de Vlaamse Rand. Het aantal Waalse leerlingen is gestegen met 23 procent. Er zijn nu al 4.377 jongeren uit Wallonië die schoollopen in de Vlaamse Rand. “We bekijken of we een voorrangsregel kunnen invoeren voor kinderen uit de Vlaamse gemeenschap, zodat Vlaamse leerlingen niet opzijgezet worden door Waalse leerlingen”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

1 op 3 moeders spreekt Nederlands

Bovendien staat het Vlaamse karakter van de Rand onder grote druk. Minder dan een derde van de moeders (31%) spreekt Nederlands met de eigen kinderen. “Als we anderstaligen bij hun aankomst in de Rand in een warm bad willen trekken, dan moet er wel genoeg water in dat bad blijven staan”, zegt Weyts. “Het Vlaamse karakter van de Rand moet versterkt worden. Tot nu toe had de minister van Vlaamse Rand daar amper eigen budget voor. Deze Vlaamse Regering geeft mij nu voor het eerst een substantieel eigen budget. Zo kunnen we in de Rand zelf investeren in dingen die we belangrijk vinden. De extra financiële ondersteuning van Halle, Dilbeek en Vilvoorde wordt ook voortgezet. Als je naar het totaal kijkt, dan stijgen de middelen voor de Vlaamse Rand met zestig procent.”

Bevolkingstoename 

Tot slot blijkt de bevolking in de Rand op tien jaar tijd met acht procent gegroeid te zijn. Dat is aanzienlijk meer dan het Vlaams gemiddelde van zes procent. Er wonen nu 431.852 mensen in de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand. Die bevolking wordt ook steeds diverser: 36 procent van de inwoners is van buitenlandse afkomst (tegenover 27 procent tien jaar geleden) en 15 procent heeft een vreemde nationaliteit (tegenover elf procent tien jaar geleden).

De bevolkingsdichtheid in de Vlaamse Rand (892 inwoners per km²) is nu ongeveer het dubbele van de gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaams Gewest (481 inwoners per km²). Dit zorgt voor sociale verdringing en zet grote druk op de resterende open ruimte. De prognoses voorspellen een verdere bevolkingsgroei van zes procent in de komende 10 jaar – meer dan gemiddeld in het Vlaams Gewest, waar de prognose vijf procent is. “We willen het groene karakter van de Rand versterken”, zegt Weyts. “Zo gaan we bijvoorbeeld gronden aankopen om actief te bebossen. De woningmarkt zal krap blijven en daarom willen we voorrangsregels voorzien voor mensen die een band hebben met de streek”.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer