Nieuwe wegenis, riolering en meer groen in Kruisstraat

De Kruisstraat en een gedeelte van de Groenstraat krijgen een nieuw rioleringsstelsel en wegdek. Nu de gemeenteraad de plannen voor de totale heraanleg goedkeurde, kan de zoektocht naar een aannemer starten. Het gemeentebestuur hoopt dat de werken in augustus kunnen starten.

"We hebben vooraf het aantal voertuigen en hun snelheid, de parkeerbezetting in kaart gebracht en het aantal fietsers geteld. Na dit onderzoek gaan we voor een Kruisstraat met twee verhoogde kruispunten en vier wegversmallingen", zegt schepen van Openbare Werken Staf Aerts (Groen). "We voorzien ook een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter. De weg en het fietspad worden voorzien van een betonnen wegdek. Een deel van de parkeerplaatsen zal bovendien uitgerust worden als een groenzone, maar waar de parkeerdruk hoog is, voorzien we net meer parkeerplaatsen dan vandaag het geval is."

Notmeirloop uitgediept

Naast waterdoorlatende voetpaden en parkeerstroken, wordt ook de Notmeirloop verder uitgediept, zodat deze meer water kan opvangen. De huidige verlichting in de straat wordt vervangen door LED-verlichting. "Het gemeentebestuur ontvangt een rioleringspremie van 1.242.549,25 euro. De totale kostprijs van de wegen en rioleringswerken wordt geraamd op 3.324.204,15 euro. Dit betekent een gemeentelijke investering van ongeveer 2,1 miljoen euro. Zodra we een aannemer hebben aangeduid en zicht hebben op de concrete timing organiseren we opnieuw een overleg met alle buurtbewoners. We vermoeden dat de werken een jaar in beslag zullen nemen." (AVH)

Lees meer