De verbrandingsoven van IVM, op een archiefbeeld voor de verbouwingswerken.
Archief Joeri Seymortier De verbrandingsoven van IVM, op een archiefbeeld voor de verbouwingswerken.

Containerparken in Meetjesland en regio Deinze dicht, maar huisvuil wordt opgehaald: “Volg de regels en probeer aan thuiscomposteren te doen”

De recyclageparken in het Meetjesland en de streek rond Deinze zijn nog tot minstens 5 april dicht, maar IVM zorgt wel voor de ophaling van het afval aan huis. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om de regels goed te volgen.

“De ophaling van restafval, GFT, PMD en papier en karton wordt in het Meetjesland, de streek rond Deinze en de zuidrand van Gent momenteel verzekerd”, zegt Jean Marie Staelens van IVM. “Het kan wel dat de rondes anders worden gereden, door ziekte van ophalers. Het kan daardoor dat de ophaalwagen op een ander tijdstip dan normaal passeert. Inwoners worden daarom gevraagd het afval tijdig buiten te zetten. Door de sluiting van de recyclageparken wordt her en der geprobeerd om ook grofvuil of andere afvalstromen aan te bieden bij het restafval. Dit afval wordt echt niet meegenomen. Wie dit toch buitenzet en het na de ophaling laat staan, riskeert een boete voor sluikstorten.”

Glasbollen

Glas kan nog steeds naar de glascontainer. “Als deze container vol zit, breng het glas dan naar een andere container”, zegt voorzitter Patrick Hoste. “De ophaaldienst stelt alles in het werk om de containers tijdig te ledigen, maar ook bij deze firma zijn er zieke chauffeurs en wordt reservepersoneel ingezet. Plaats geen glas of ander afval naast de glascontainer, wie dat toch doet, riskeert een boete voor sluikstorten. Ook voor textielcontainers geldt dezelfde regel.”

Geen KGA

De wijkinzamelingen van KGA zijn stopgezet tot nader order. Ook het ophalen van grofvuil op afroep wordt voorlopig stopgezet. Wat met tuinafval? Wie tuiniert, kan dit op een afvalarme manier. “Thuiscomposteren in een compostvat, een compostbak of composthoop is kinderspel”, valt Jean Marie Staelens in. “Met enkele kleine kneepjes kan je gemakkelijk tuinafval omzetten tot compost, en dit zonder geurhinder voor de buren. Het kost niets en het spaart altijd ritten naar het recyclagepark uit. Niet alleen in tijden van coronacrisis. Dus, zeker een goede en goedkope oplossing voor het tuinafval.”

Info: www.ivmmilieubeheer.be.

Lees meer