Er staat intussen gras op de werf

NA TIEN MAANDEN STILSTAND OP WOLUWEDAL IS ER NU OOK GELDKWESTIE

De werken aan het Woluwedal liggen al tien maanden stil, en mogelijk zal het nog wel even duren voor daar verandering in komt. Naast het probleem met de fundering blijkt er nu immers ook een geldkwestie te spelen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil dat de aannemer de extra kosten draagt, maar dat ziet Viabuild niet zitten.

Het Woluwedal is het kruispunt van de Woluwelaan en de Leuvensesteenweg. En de werken die daar uitgevoerd moeten worden, liggen nu al tien maanden stil. De handelaars rond die werfzone hebben het AWV intussen al in gebreke gesteld omdat de klanten wegblijven. De gemeenten Zaventem en Kraainem stuurden vorige week dan weer een aangetekende brief naar Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA), met de vraag om de werken zo spoedig mogelijk te hervatten. Twee eerder verstuurde brieven bleven echter onbeantwoord.

De werken werden in november van vorig jaar stilgelegd na een probleem met de fundering. Uit onderzoek bleek dat de bodem waar die geplaatst moest worden, niet voldoende draagkracht had. Daardoor moest men op zoek naar een andere locatie binnen de werfzone. Die werd inmiddels gevonden en de grondonderzoeken werden uitgevoerd. De resultaten liggen nu bij een studiebureau, dat nadien samen met de aannemer en het AWV moet bepalen of de fundering op die locatie wel gelegd kan worden.

Wie betaalt wat?

Maar zelfs indien die locatie geschikt blijkt om de fundering te herbergen, dan nog is het niet zeker of de werken meteen kunnen hervatten. Zo is er namelijk ook een discussie over wie wat moet betalen. "Het stilleggen van de werken en de bijkomende onderzoeken hebben extra kosten met zich meegebracht", zegt Marc Lauwers van Viabuild. "En het AWV (lees: de Vlaamse overheid, red.) wil die kosten op ons afwentelen. Dat zijn wij uiteraard niet zitten. Ondertussen hebben we contact gehad met het kabinet van minister Ben Weyts en binnenkort staat een gesprek met de verschillende partijen gepland. Wanneer de werken hervat kunnen worden, is nog niet duidelijk."

Viabuild hoopt dat er snel een consensus komt over het technische aspect van de werken, waarna het financiële luik bekeken moet worden. Of de werken kunnen hervatten zonder oplossing voor de geldkwestie, is maar zeer de vraag. "Het spreekt voor zich dat we niet zomaar zullen werken zonder zekerheid over het financiële luik van dit project", aldus nog Lauwers. De Vlaamse overheid zou Viabuild ook nog geld verschuldigd zijn van een vorige werf. "Dat klopt", knikt Lauwers. "Al speelt dit geen rol in het dossier van het Woluwedal. Maar we weten intussen dat Wegen en Verkeer niet de snelste betaler is."

Ondertussen laat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts weten dat hij de situatie in het Woluwedal, waar automobilisten nu kilometers moeten omrijden, niet langer kan aanzien. Hij trekt het dossier dan ook naar zich toe. Voorts wil men op het kabinet evenwel voorlopig niets kwijt over het dispuut met de aannemer.

Als er tien maanden lang geen beweging is op je werf, dan gaat die er zo uitzien.
Lukas Als er tien maanden lang geen beweging is op je werf, dan gaat die er zo uitzien.

Lees meer