Illustratie - coronatest
Photo News Illustratie - coronatest

Covid-19-team Noorderkempen start met lokale bron- en contactopsporing

De Zorgraad van de Eerstelijnszone Noorderkempen (ZEN) bestaande uit Brasschaat, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel en Essen heeft een Covid-19-team opgericht. Dat orgaan kan aan lokale bron- en contactopsporing doen. Door een snellere doorstroom van informatie kunnen de gemeentebesturen sneller ingrijpen of beter ondersteuning bieden. 

In het kader van de bestrijding van de Covid-19-pandemie heeft de Vlaamse regering een aantal opdrachten toegewezen aan de Zorgraden, lokale samenwerkingsverbanden om de eerstelijnszorg beter te organiseren en te ondersteunen. Om aan die taken te voldoen, is de Zorgraad Eerstelijnszone Noorderkempen (ZEN) van start gegaan met een COVID-19-team. Dat bestaat uit afgevaardigden uit lokale besturen, welzijnswerkers en zorgverstrekkers. Het kan ook rekenen op huisartsen die zich als medische experten engageren.

Bescherming privacy

Die rechtstreekse lijn tussen de zorg en de gemeentebesturen betekent dat situaties met veel hoogrisicocontacten snel ontbonden kunnen worden. De betrokkenheid van huisartsen garandeert de bescherming van het beroepsgeheim en de privacywetgeving: patiëntengegevens worden niet vrijgegeven.

Daarnaast hebben de burgemeesters, de coördinator van het Covid-19-team en de noodplanningscoördinatoren sinds 31 juli toegang tot de databank van het contacttracingcenter. Ook daar worden geen patiëntengegevens kenbaar gemaakt. Positieve stalen worden tot op het niveau van de strategische sector kenbaar gemaakt. 

Die twee informatiestromen laten het kernteam toe bron- en contactopsporing te doen op lokaal niveau als aanvulling op de contacttracers van de overheid. Door de samenwerking kan informatie heel snel doorsijpelen. Zo kunnen de gemeentebesturen efficiënt ingrijpen en ondersteuning bieden waar nodig. “Als lokaal bestuur zijn we zeer blij met deze samenwerking, waardoor bestuurlijke maatregelen kunnen genomen worden om Covid-19 in te dijken”, aldus Karina Hans, Brasschaats schepen voor Sociale Zaken.

Bereidwilligheid burgers

Daarbij maakt ‘ZEN’ duidelijk dat het systeem volledig leunt op de bereidwilligheid en alertheid van iedereen. Wie zich ziek voelt of een sms-code of telefoon krijgt van de contactopsporing, moet onmiddellijk een afspraak bij de huisarts maken. Blijf in dat geval thuis en maak al een lijstje van de personen met wie je in de voorbije dagen in contact kwam. 

Lees meer