De bibliotheek van Essen.
RV De bibliotheek van Essen.

Minibibliotheek in élke Essense basisschool

De gemeente gaat in alle acht de basisscholen in Essen een minibibliotheek installeren om het leesniveau van de leerlingen op te krikken. Verspreid over twee jaar krijgt de gemeente daarvoor een subsidie van 220.000 euro. Essen is één van de 22 projectvoorstellen die werd goedgekeurd.

Het onderwijs in Essen zet al jaren op leesactiviteiten en leesplezier. In samenwerking met de bibliotheek werd een lokaal aanbod op maat voorzien door het uitlenen van grote wisselcollecties. Dit model, waarbij grote hoeveelheden boeken werden ‘rondgereden’, maar waarbij ook elk jaar een groot aantal van de ruim 21.000 kinder- en jeugdboeken op de magazijnplanken bleef staan, is achterhaald. “Door de wisselcollectie van de bibliotheek in overleg met de scholen en leerlingen te moderniseren en uit te bouwen tot volwaardige plaatselijke collecties in de scholen kunnen we écht werken aan taal- en leesbevordering bij de jongeren”, zegt Steven De Laet van OVSG.

Minibibliotheek

Schepen Helmut Jaspers (sp.a/JijmaaktEssen) sluit zich daarbij aan. “We brengen het boek terug naar de gebruiker door in elke basisschool permanente collecties van hoge kwaliteit en met de meest recente boeken aan te leggen. We willen jongeren weer meer aanzetten tot lezen. In de acht Essense basisscholen gaan we daarom een minischoolbibliotheek op maat inrichten. Door het ter beschikking stellen van de hard- en software wordt ook zelf uitlenen en registratie mogelijk, volledig in lijn met het automatiseringsproject van de bib.”

Subsidie

De subsidie die de gemeente krijgt, zal gaan naar de aanwerving van een halftijdse medewerker, inhuren van professionele onderwijsbegeleiding, inrichten van de schoolbibliotheekjes, hard- en software voor de ontleningen en 40.000 euro extra voor de uitbouw van de collecties.

Lees meer