2 Het team achter de herinrichting van de Baljuwtuin.
Mozkito Het team achter de herinrichting van de Baljuwtuin.

Baljuwtuin wordt heraangelegd (en u beslist hoe)

De tuin van anderhalve hectare groot achter GC Baljuwhuis wordt de komende drie jaar heraangelegd. Dit jaar zullen inspraakmomenten georganiseerd worden om te luisteren naar de inwoners. De Vlaamse overheid geeft een subsidie van meer dan 144.000 euro. De gemeente legt er nog eens dik 50.000 bij.

“De tuin met fruitbomen en een verloederde kruidentuin ligt er al jaren op dezelfde manier bij, maar heeft veel meer potentieel”, zegt schepen Ludo Persoons (CD&V). “Jarenlang zochten we naar oplossingen, maar dankzij Leen Van de Weghe vonden we een partner in Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Er werd een dossier opgesteld en via de provincie ontvangen we van het Agentschap Natuur & Bos een subsidie van 144.605,59 euro. In onze meerjarenplanning namen we 200.000 euro op voor dit project. Het is nu de bedoeling om iedereen aan tafel te krijgen, van inwoners tot verenigingen. Dit is een project van iedereen.” 

Dat laatste is overigens een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie. “Alleen wanneer er sprake is van participatie geeft de provincie nog subsidies voor projecten”, verduidelijkt provincieraadslid Geertrui Windels. 

Verbinding

“We gaan inderdaad luisteren naar wat de mensen willen”, pikt Van de Weghe in. “Van de kleinsten tot de senioren. Voor alle partners is het belangrijk dat het een plek wordt van verbinding tussen mens en natuur. De biodiversiteit verhogen is dan ook belangrijk. Tot slot is ook het sociale aspect belangrijk. We zullen inzetten op beweging om mensen in eenzaamheid of met obesitas hier te krijgen. ProNatura, dat aan sociale tewerkstelling doet, zal instaan voor het beheer.” 

2 Het team achter de herinrichting van de Baljuwtuin.
Mozkito Het team achter de herinrichting van de Baljuwtuin.

Lees meer