De oude voetgangersbrug over de Markrivier wordt afgebroken.
Foto Marc Colpaert De oude voetgangersbrug over de Markrivier wordt afgebroken.

Oude voetgangersbrug wordt vervangen

De oude voetgangersbrug - die nog steeds gebruikt wordt - aan de Kammeersweg in het centrum van Galmaarden, wordt afgebroken. Even verderop zal een nieuw exemplaar komen.

In het centrum van Galmaarden is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de laatste weken volop aan het werken om de wateroverlast in de toekomst tot een minimum te herleiden. Daarvoor komen er in het centrum van Galmaarden op verschillende locaties dijken langs de beide oevers van de Markrivier. Een volgende stap in dit proces is het afbreken van een oude voetgangersbrug in het verlengde van de Kameersweg.


"De brug is dringend aan vervanging toe. Door het plaatsen van de noodzakelijke dijken is het beter om de bestaande voetgangersbrug af te breken en een nieuwe brug te voorzien even verderop. Het nieuwe exemplaar zal geplaatst worden van dijk tot dijk en niet meer van oever tot oever zoals nu het geval was", vertelt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Voetweg verplaatsen

Om dat plan tot uitvoering te brengen, is het ook nodig om de bestaande voetweg nummer 31 te verplaatsen. De gemeente heeft aan de VMM gevraagd om een afsluiting te voorzien aan de nieuwe brug, zodat de tuin van het Baljuwhuis via die weg niet toegankelijk wordt voor het publiek. (MCT)

Lees meer