Dader Kris V.M. en slachtoffer Stephanie Reybroeck.
Foto DCRB Dader Kris V.M. en slachtoffer Stephanie Reybroeck.

"Ongelofelijk dat zo'n monster kan vrijkomen"

DADER VAMPIERMOORD WIL CEL VOORLOPIG VERLATEN TOT ONVREDE NABESTAANDEN

Vandaag weten de nabestaanden van Stephanie Reybroeck (31) uit Vurste of haar 'vampiermoordenaar' Kris V.M. (38) voorlopig vrij zal komen of niet. Zijn advocaten Toon Deschepper en Christine Mussche hebben een verzoekschrift tot voorlopige vrijlating ingediend. "Ongelofelijk dat zo'n monster mogelijk kan vrijkomen", zegt vader Chris Reybroeck.

"Papa, ik heb een vampier gedood", schreeuwde Kris V.M. op 13 januari 2014 terwijl hij onder het bloed voor zijn ouderlijk huis stond. De man had net zijn vriendin onthoofd omdat hij dacht dat Stephanie een vampier was. Volgens zijn advocaten had hij op het moment van de feiten een psychose en daarom sturen ze aan op een internering. Ondertussen is het proces van V.M., die 40 jaar cel riskeert, al gestart.


Psychiater Jan De Varé, die aanwezig was bij het verhoor door de onderzoeksrechter op 14 januari 2014, verklaarde in de rechtbank al dat hij 'niks gezien had dat wees op een psychose'. De door het gerecht aangestelde neutrale gerechtspsychiaters (De Varé, Audenaert en Van Peteghem) waren unaniem over de toerekeningsvatbaarheid van de dader en zijn overtuigd dat de dader een psychose faket. De rechter heeft de drie gerechtspsychiaters, op vraag van de advocaat van de nabestaanden, de opdracht gegeven om uit te zoeken of de man zijn psychose faket. Binnenkort zijn de resultaten daarvan bekend.


Vandaag wordt voor de nabestaanden van Stephanie nogmaals een horrordag. "Meester Christine Mussche en ik hebben een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidsstelling voor Kris V.M. neergelegd bij de rechtbank waar de zaak bezig is", aldus advocaat Toon Deschepper. "Dinsdag (vandaag, red.) komt de zaak inderdaad voor."

Dolk in de rug

Dat V.M. mogelijk vrij kan komen stoot vader Chris Reybroeck tegen de borst. "Het is ongelofelijk dat zo'n monster de mogelijkheid krijgt om eventueel vrij te komen onder voorwaarden", reageert hij. "Er was in onderling overleg met de rechters een plan afgesproken wanneer de verslagen moesten ingediend worden en 9 mei was de volgende procesdag. Voor die advocaten gelden geen afspraken, maar dat ze ook maar overwegen om hem proberen vrij te krijgen is voor ons een dolk in de rug. Zijn dit ouders van kinderen? Er wordt gewoon geen rekening houden met de nabestaanden. Begrijpt men dan niet welk leed dit teweeg brengt? Dit is compleet onrespectvol. Kris V.M. heeft al een aantal keer geprobeerd om voorlopig vrij te komen. Dat werd telkens afgewezen, maar we moeten drie jaar na de feiten steeds met dit monster bezig zijn omdat hij blijft proberen vrij te komen", zegt vader Reybroeck.

Lees meer