Een te vaak voorkomend probleem in de Nederkouter. De Reizigersbond wil dat de parkeerplaatsen verdwijnen
RV Een te vaak voorkomend probleem in de Nederkouter. De Reizigersbond wil dat de parkeerplaatsen verdwijnen

Reizigersbond wil dat stad ingrijpt in de Nederkouter: “Foutgeparkeerde wagens blokkeren te vaak de tram”

De reizigersbond is het beu. Vorige woensdagavond blokkeerde een slordig geparkeerde auto weer eens het tramverkeer in de Nederkouter. “Er was hinder van 19.30 tot na 21 uur”, klinkt het bij de Reizigersbond. “Wij vragen dat de stad noodmaatregelen neemt, in afwachting van de volledige heraanleg van de straat.”

“Woensdagavond konden de trams van lijn 1 richting Wondelgem-Evergem, en richting stelplaats, vanaf 19u30 niet voorbij een onoordeelkundig geparkeerde auto”, zegt Luc Desmedt van het bestuur van de Reizigersbond. “Die stond vlakbij het kruispunt Nederkouter – Bagattenstraat. Na een halfuur kwam de takeldienst, maar tot na 21 uur hebben reizigers op Lijn 1 forse vertragingen ondervonden.”

Het aantal hinderlijk geparkeerde wagens in deze winkelstraat verdubbelde in 2019 tegenover 2018

Luc Desmedt, Reizigersbond

“Het aantal hinderlijk geparkeerde wagens in deze winkelstraat verdubbelde in 2019 tegenover 2018”, vervolgt Desmedt. “Het gaat dan om dienstonderbrekingen van meer dan 10 minuten. In 2018 waren er 16 zo’n incidenten. In 2019 liefst 26. Al in juni 2019 werd de kwestie van het hinderlijk parkeren langs tramroutes aangekaart in de commissie Openbare Werken van de gemeenteraad. En er bestaan oplossingen. Sinds april 2020 ondervinden de trams in de Sleepstraat bijna geen hinder meer. De verbrede trottoirs met restaurantterrassen daar vervingen er immers de tramhinderende parkeerplaatsen. Die plaatsen werden inmiddels op loopafstand in een zijstraat gecompenseerd. De heraanleg van de Nederkouter staat pas geprogrammeerd tegen 2025. We kunnen niet nog eens vijf jaar wachten op vlot tramverkeer in Gent. Daarom vragen we aan het stadsbestuur om dringend noodmaatregelen te nemen. Hindervrij laden en lossen naast de tramsporen moet zeker kunnen, maar privéparkeren kan op loopafstand in de parkeergarages, zoals de Savaanstraat.”

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw is de vraag van de reizigersbond genegen. “Dat is inderdaad een probleem dat moet worden aangepakt”, zegt hij. “We kunnen niet blijven tolereren dat een tram met honderden reizigers moet blijven stilstaan voor een fout geparkeerde wagen. We moeten dus samen met de handelaars en de horeca in de buurt kijken wat we kunnen doen, en verschillende pistes formuleren. Eén piste is inderdaad zoals we in de Sleepstraat deden, de voetpaden verbreden en terrasruimte maken. Het Instituut van Gent, de school in de Nederkouter, zou dan weer een kiss & ride-strook willen. We moeten dus kijken wat in die straat kan, en wenselijk is, in functie van een betere doorstroming van de tram.”

Lees meer