Het voorontwerp van architect Jeroen Dries is nog niet definitief.
Jeroen Dries/vzw Islamitisch Centrum Geel Het voorontwerp van architect Jeroen Dries is nog niet definitief.

Akkoord over nieuw Islamitisch centrum

GEBOUW VERVANGT OUDE BARAKKEN AAN DE LEUNEN

Het schepencollege en de moslimgemeenschap hebben een akkoord bereikt over een voorontwerp van de bouw van een Islamitisch centrum aan de sportterreinen van De Leunen. De oude barakken die er momenteel dienst doen als moskee zullen dan plaats ruimen voor een gloednieuw centrum met verschillende faciliteiten. Vzw Islamitisch Centrum Geel wil er bovendien een ontmoetingsplaats tussen moslims en niet-moslims van maken.

Momenteel telt Geel al twee moskeeën. De moskee Essalam in de Kollegestraat wordt sinds een vijftal jaren gebruikt, terwijl moskee Al Mohsinine, naast de sportterreinen van De Leunen, al zo'n 20 jaar in gebruik is.


"Maar die zijn verre van ideaal", klinkt het bij schepen van diversiteit Griet Verhesen (CD&V). "In de Kollegestraat is de mobiliteit niet optimaal, de moskee is er niet goed te bereiken. De moskee aan De Leunen gebruikt dan weer een voormalig klaslokaaltje, maar dat gebouw is absoluut niet aangepast aan de hedendaagse normen en waarden."


De vzw Islamitisch Centrum Geel, dat moslimgemeenschappen van verschillende nationaliteiten verenigt, is de drijvende kracht achter het nieuwe Islamitisch centrum. "De ruimtes van het huidige gebouw zijn veel te klein en zijn inderdaad aan vervanging toe. Er is schot in de zaak gekomen toen een diversiteitsmedewerker van de dienst gelijke kansen vernam dat er bij de moslims in Geel vraag is naar zo'n centrum", vertelt Jusra Baki, secretaris van de organisatie. "Dat werd doorgegeven aan het stadsbestuur, waarop een vergadering tussen het stadsbestuur en de moslimgemeenschap georganiseerd werd in maart 2016. Sindsdien is er een werkgroep ontstaan waaruit in februari 2017 de vzw ontstond."

Erfpacht

De stad is bereid om de grond in erfpacht te geven aan Vzw Islamitisch Centrum Geel. Er is evenwel nog geen bouwaanvraag ingediend. "In de zomervakantie hebben de architect en de dienstmedewerker advies ingediend over het project", vervolgt Jusra. "Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat de oppervlakte 500 vierkante meter is. Als dat advies wordt goedgekeurd en onze architect zijn ontwerp klaar heeft, kan de bouwaanvraag ingediend worden. Wellicht is dat voor het einde van dit jaar. We hopen dan in de loop van 2018 met de bouwwerken te beginnen."

Geld inzamelen

Wel moet de vzw nog geld inzamelen aangezien het moet opdraaien voor de bouwkosten. "We rekenen daarvoor op bijdragen van onze leden, maar dat zal niet voldoende zijn. We gaan een benefiet organiseren, maar we moeten nog intern bespreken hoe we dat juist gaan aanpakken."


Hoe het Islamitisch centrum er juist zal uitzien, is nog niet bekend. Architect Jeroen Dries heeft al een voorontwerp getekend, maar dat is nog niet definitief.


"Het is wel de bedoeling dat het centrum in de omgeving wordt opgenomen", zegt Jusra. "We gaan niet uitpakken met torenhoge minaretten. Het wordt een toegankelijk en modern gebouw. We zijn bijvoorbeeld van plan om naast het gebouw een parkje of ontmoetingscentrum aan te leggen, waar moslims en niet-moslims kunnen samenkomen. Naast een ruimte voor de religieuze eredienst zullen er ook ruimtes voorzien worden voor allerhande socio-culturele activiteiten. Zo komt er een Islamitische bibliotheek waar er ook een studeerruimte is. Tijdens de examens zijn studenten welkom om er te komen studeren. We willen met het Islamitisch centrum immers moslims en niet-moslims verbinden."

Lees meer