Buurtbewoners leggen bezwaar indienen tegen het leggen van de hoogspanningskabel.
Peter Vanderveken Buurtbewoners leggen bezwaar indienen tegen het leggen van de hoogspanningskabel.

Buurtbewoners willen geen hoogspanningskabel door hun woonwijk: “Geen rekening gehouden met onze gezondheid”

De bewoners van Punt in Geel zijn niet opgezet met de plannen van Elia om door hun woonwijk een hoogspanningskabel te leggen van 150.000 volt. Enkele buurtbewoners starten een petitie en ze zullen ook een bezwaarschrift indienen. 

Begin juni kregen de buurtbewoners een brief in de bus van Elia waarin de beheerder van het hoogspanningsnet de plannen bekendmaakte  om een hoogspanningskabel aan te leggen. Het was ook meteen de start van het openbaar onderzoek.  Een doel van de kabel is de energievoorziening van een uitbreiding bij Umicore in Olen. “Het traject van de hoogspanningskabel loopt van het hoogspanningsstation in Herentals, door Olen tot in Geel dwars door woonzones, terwijl wij alternatieven zien”, klinkt het bij de buurtbewoners. “We denken dan bijvoorbeeld aan een traject langs het Albertkanaal of de Herentalseweg.”

Ongerustheid

An Dauwen nam namens de buurtbewoners het woord op de jongste gemeenteraad.  “Stad Geel was in 2018 al op de hoogte en heeft samen met Elia het traject door de woonzones besproken. Dat was volgens hen de meest logische keuze. Elia zal ook niet alleen een sleuf in de straat trekken maar de volledige asfaltlaag vernieuwen. Dat komt de stad wel héél goed uit. Over de gezondheidsrisico’s en de waardedaling van onze huizen blijft het stil. Er wordt gezegd dat het Albertkanaal geen optie was vanwege een verbod om kabels te leggen. Maar de bestaande hoogspanningsverbindingen door de lucht kunnen volgens ons uitgebreid worden. Het is statistisch bewezen dat het magnetische veld een oorzaak is van leukemie bij kinderen tot 14 jaar. Er wonen hier veel jonge gezinnen. De veilige afstand tot zo’n kabel is 10 meter. Veel huizen staan dichter, tot zelfs op 3,3 meter van de toekomstige kabel.”

Buurtbewoners zijn ondertussen een petitie gestart tegen de kabel en gaan ook een bezwaarschrift indienen bij stad Geel.

Lees meer