4 De nieuwbouw van het college is erg modern geworden, met veel ramen.
Maria de la Cruz De nieuwbouw van het college is erg modern geworden, met veel ramen.

Nieuwbouw voor Sint-Dimpnacollege

VIJFDEJAARS KRIJGEN NIEUW CLUBHUIS

Het Sint-Dimpnacollege heeft langs het hoofdgebouw in Geel een moderne nieuwbouw neergezet. Daarin is plaats voor een clubhuis voor de vijfdejaars en enkele vaklokalen. De lagere school krijgt er een refter en sportzaal. De speelplaats wordt nog aangepakt.

Het zicht van het Sint-Dimpnacollege in de Gasthuisstraat is opmerkelijk veranderd. De drie huizen die eerst naast de school stonden, werden opgekocht door het college en hebben het voorbije anderhalf jaar plaatsgemaakt voor een nieuw, modern gebouw met veel glas. "We hadden extra ruimte nodig", zegt directeur Gorik Goris. Vooral 's middags in de refter was er een plaatsgebrek. In 1998 stelde de school een rijwoning in de Billemontstraat ter beschikking voor de vijfdejaars. Zo kregen die leerlingen wat meer vrijheid. Maar het clubhuis - zoals de rijwoning genoemd wordt - situeerde zich niet op de site van de school zelf. "Dat is nu wel het geval. In de nieuwbouw hebben we een volledig nieuw clubhuis ingericht. Het heet 'De Club' en wordt door de jongeren zelf uitgebaat. Tijdens de middag kunnen ze er hun boterhammen opeten en er is ook plaats voor andere schoolactiviteiten", vertelt de directeur. Morgen wordt 'De Club' in gebruik genomen.

4 Dit deel van de speelplaats, met luifel en een zitkuil in theatervorm, is al afgewerkt. De rest moet klaar zijn tegen Pasen.
Maria de la Cruz Dit deel van de speelplaats, met luifel en een zitkuil in theatervorm, is al afgewerkt. De rest moet klaar zijn tegen Pasen.

Zes vaklokalen

Naast het clubhuis zijn er in het nieuwe gebouw ook zes vaklokalen - voor onder andere muzikale opvoeding, esthetica, talen en wiskunde - ingericht en een sanitair blok. "Alle lokalen in onze school zijn al wel modern, maar dankzij de extra vaklokalen worden onze lessen toch iets comfortabeler", zegt Gorik Goris. Aan de andere kant van het gebouw, waar de basisschool grenst, zijn er voor de lagere school een sportzaaltje ingebouwd, een refter en vier klaslokalen. Achter de nieuwbouw is een fietsenstalling gebouwd, waar plaats is voor zo'n 600 tweewielers. "Onze fietsenstalling zat eerst verspreid over de Billemontstraat en het Laar, waardoor leerlingen de straat dikwijls moesten oversteken en de fietsen tijdens de schooluren onbewaakt achterbleven. Deze fietsenstalling is veel veiliger", zegt de directeur. Vanaf volgend schooljaar nemen de leerlingen en leerkrachten de fietsenstalling in gebruik, vanaf mei wordt er proefgedraaid om de juiste verkeersstromen te bestuderen. De vaklokalen in de nieuwbouw worden na de krokusvakantie in gebruik genomen.

4 'De Club', die door de vijfdejaars zelf wordt uitgebaat.
Maria de la Cruz 'De Club', die door de vijfdejaars zelf wordt uitgebaat.

Speelplaats vernieuwen

Als laatste moet de speelplaats aan de nieuwbouw worden heraangelegd. Tegen Pasen komen er zitplaatsen en een sportterrein. Een gedeelte is al klaar, namelijk de luifel en de zitkuil in theatervorm. Nu moet die nog een verbinding krijgen met de grote refter in het hoofdgebouw. "Het zwaartepunt van de school zat eerst in de 'Agora', zoals we het gedeelte aan het Laar noemen, maar verschuift nu wat meer naar het Forum, de kant aan de Gasthuisstraat", besluit Goris.

4
Maria de la Cruz

Lees meer