2 De dinsdagmarkt lokte in totaal 2.257 bezoekers.
RV De dinsdagmarkt lokte in totaal 2.257 bezoekers.

Stad Geel blikt tevreden terug op eerste dinsdagmarkt: “Bijna iedereen respecteerde veiligheidsmaatregelen”

Het Geelse stadsbestuur heeft de eerste dinsdagmarkt sinds de coronacrisis positief geëvalueerd. Op basis van die evaluatie zullen er her en der wel nog bijsturingen gebeuren voor de groentemarkt op zaterdag.

In totaal zakten 2.257 bezoekers, die telkens in groepen van maximum 360 personen op het marktparcours werden toegelaten, dinsdag af naar de markt. Twaalf marktbegeleiders kwamen alles in goede banen leiden. “De marktbegeleiders vonden dat de algemene sfeer en stemming op de markt zeer goed was en dat bijna iedereen de veiligheidsmaatregelen respecteerde”, klinkt het bij de stad.

Betere afsluiting

“Er waren drie in- en uitgangen en verder was de markt afgezet met hekken en linten. Sommige mensen respecteerden de afsluitingslinten niet en glipten eronderdoor. We zullen ervoor zorgen dat de komende markten nog beter worden afgesloten en zien erop toe dat iedereen de juiste in- en uitgangen gebruikt.” Ook het eenrichtingsverkeer was blijkbaar wat wennen. De stad zal zaterdag daarom grotere borden met pijlen gebruiken zodat de wandelrichting beter zichtbaar is. Ook het bewaren van afstand zal met borden extra benadrukt worden.

2
RV

Korte wachtrij

Aan de drie in- en uitgangen werden de bezoekers manueel geteld als ze binnen- of buitengingen. “Drie marktbegeleiders stonden met walkietalkies met elkaar in verbinding en hadden een goed werkend systeem om de bezoekersaantallen te monitoren. Tussen 10 en 10.30 uur was er een piek in het aantal bezoekers en werd het maximumaantal van 360 bezoekers bereikt. Dat had een korte wachtrij van ongeveer 10 personen tot gevolg die maximum een kwartier moesten wachten voor ze op de markt mochten.”

Komende zaterdag gaat ook de groentemarkt weer voor het eerst van start, met de nodige bijsturingen die uit de evaluatie van de dinsdagmarkt bleken. De rommelmarkt is nog verboden en ook drankkramen zijn nog niet toegelaten, maar de andere vertrouwde kramen zullen wel aanwezig zijn.

Lees meer