Welzijnsprojecten krijgen subsidies tot 5.000 euro

Het Sociaal Huis werkte een subsidiereglement uit voor innovatieve welzijnsprojecten. Het lokaal bestuur wil hiermee duurzame acties ondersteunen die de welzijnsdoelstellingen aanvullen of versterken.


De zes thema's zijn: armoedebestrijding en maatschappelijke integratie, gezondheidszorg en preventie, kinderopvang, zelfstandig thuis wonen, Geel profileren als Barmhartige Stede en geïntegreerd lokaal welzijnslandschap. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 5.000 euro. Alle organisaties met een werking in Geel kunnen deelnemen. Individuele personen krijgen geen subsidie, maar mensen met nieuwe ideeën kunnen zich wel verenigen in een feitelijke vereniging.


Meer info via www.digitaalsociaalhuis.be/geel (WDH)

Lees meer