GEETBETS-verkiezingen-protest kmo-zone Rummen
Bollen GEETBETS-verkiezingen-protest kmo-zone Rummen

Wat met de geplande kmo-zone?

Het gemeentebestuur van Geetbets wil langs de Grote Steenweg in Rummen een kmo-zone ontwikkelen, maar omwonenden zijn daarvoor niet te vinden. Ondanks het protest werd twee jaar geleden het licht op groen gezet. Het eerste bedrijf zou er in 2018 komen. Maar vandaag is er nog geen teken van leven op het terrein. Zijn de plannen nu toch on hold gezet? Is er een andere locatie mogelijk? En wat met de bedrijven in Geetbets die hoognodig moeten uitbreiden en niet kunnen?

"Het dossier van de kmo-zone kent zijn start ergens in 2004", zegt burgemeester Jo Roggen, lijsttrekker voor Open Vld. "Vijf jaar later werd een samenwerkingsovereenkomst met Interleuven opgesteld voor de ontwikkeling van dit terrein en werd de locatie in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorzien. Hierop volgden verschillende overlegmomenten met alle partners en in 2013 werd de ontsluiting van het terrein op de provinciale verkeerscommissie Limburg besproken."

Twee jaar later kwam het nieuws dat het plan voor de kmo-zone geen aanleiding gaf tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig was. "Zo kreeg het plan ook een gunstig advies van Ruimte Vlaanderen en een voorwaardelijk gunstig advies van de provincie Vlaams-Brabant", aldus burgemeester Roggen. "Het definitief vastgestelde RUP werd vervolgens verstuurd naar de provincie Vlaams-Brabant ende Vlaamse regering, die het plan niet schorsten en dus werd het besluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad in oktober 2016. Hierna was er nog de mogelijkheid om naar de Raad van State te gaan. Daar heeft nu een tweetal families die naast de bewuste zone gehuisvest zijn, gebruik van gemaakt. Dit is een procedure die jaren kan aanslepen. Als de Raad van State een uitspraak doet ten nadele van de kmo-zone, is de kans zeer klein dat er nog een andere mogelijkheid is om een kmo-zone te ontwikkelen op ons grondgebied."

"Geetbets zoekt al twintig jaar naar een geschikte locatie voor de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein, in eerste instantie voor de herlokalisatie van bestaande bedrijven", zegt Ingrid Claes, lijsttrekker CD&V. "En we zijn nog steeds niet geland. Als de Raad van State het licht op groen zet, is er nog een lange weg af te leggen door Interleuven. Gronden moeten onteigend en verworven worden en wegen moeten aangelegd worden. In de visienota ruimtelijke ordening van de provincie Vlaams-Brabant kiest men er trouwens niet voor om nieuwe economische gebieden te ontwikkelen, maar om de bestaande economische structuur te optimaliseren. Flexibele en tijdelijke ruimte voor economie kunnen een oplossing bieden voor bedrijven om vlotter te anticiperen op nieuwe uitdagingen."

Volgens Rik Lassaut van DNA is er geen andere locatie mogelijk. "Anders moet het hele project van nul opnieuw beginnen. De onderzoeken hebben bovendien aangetoond dat de nu aangeduide locatie het meest geschikt is. Wat de bedrijven betreft die nu de nodige interesse tonen en dringend willen opstarten, is dit natuurlijk zeer jammer. Sommige bedrijven kunnen niet langer meer wachten en zullen waarschijnlijk naar de naburige gemeenten uitwijken. Op die manier missen we uiteraard inkomsten."

"Waarom zou er geen andere locatie mogelijk zijn", stelt Kevin Huybrechts (N-VA). "Maar laat ons eerst afwachten wat er in beroep zal beslist worden. Aan de hand van die uitspraak kunnen we nieuwe plannen maken of luisteren naar voorstellen van de inwoners."

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer