De leden van de Marokkaanse moskee van Winterslag zijn vereerd dat hun gebedshuis uitgekozen is voor de eerste islamitische eredienst op de VRT.
Mine Dalemans De leden van de Marokkaanse moskee van Winterslag zijn vereerd dat hun gebedshuis uitgekozen is voor de eerste islamitische eredienst op de VRT.

"Eindelijk tonen wat islam écht betekent"

VRT ZENDT ZONDAG VOOR HET EERST EREDIENST UIT VANUIT MOSKEE

De VRT streek gisteren neer in de Marokkaanse moskee van Winterslag om het avondgebed op te nemen. De islamitische dienst wordt zondag op tv uitgezonden, een primeur voor België. "Dit is een belangrijke stap in de erkenning van onze godsdienst", zegt Hassan Amaglaou van de Marokkaanse gemeenschap in Genk.

"We zijn al enige jaren vragende partij om ook onze vieringen op televisie te brengen", zegt Tahar Chabi, de voorzitter van de Unie van Marokkaanse Islamitische Verenigingen uit Limburg. "We zijn verheugd met de beslissing van de VRT. Nu kunnen we aan het brede publiek uitleggen wat de islam betekent. Verder helpt de uitzending om het negatieve imago dat bij sommige mensen leeft over moslims te ontkrachten."


Dat voor de uitzending gekozen is voor het Marokkaanse gebedshuis in Winterslag, komt mede op voorstel van de Moslim Executieve, waarin vertegenwoordigers van de islamitische verenigingen zetelen en door de verdienste van het comité dat de Genkse moskee beheert.

Officieel erkend

"Sinds 2011 werd de moskee officieel erkend door de staat. Het was een belangrijke voorwaarde voor de VRT om de dienst uit te zenden", zegt Hassan Amaglaou. "Wat ook heeft meegespeeld, is dat de moskee een gebedshuis is dat voor iedereen openstaat. We zijn voortrekkers in de dialoog met de andere erkende religies. Met de uitzending kunnen mensen nu binnenkijken in een moskee. En we brengen ons geloof meer naar buiten."


Meer dan 40 jaar na de erkenning van de islam als offiële godsdienst kunnen de moslims nu eindelijk een uitzending bekijken van een islamitische eredienst. "Kennelijk was er vanuit politieke hoek verzet hiertegen gerezen", zegt Tahar Chabi. "We moeten ook in eigen boezem durven te kijken. We waren destijds niet goed georganiseerd. De Moslim Executieve werkte niet altijd zoals het hoorde. Dat is nu veranderd."

Arabisch

Het avondgebed dat zondag 10 december om 10 uur op de VRT zal te volgen zijn, wordt niet enkel in het Nederlands gebracht. "De imam zal preken in het Frans, het Arabisch en het Nederlands", zegt Hassan Amaglaou. "Heel de uitzending zal in de moskee op scherm en op de beeldbuis thuis bij de kijkers in het Nederlands ondertiteld worden. De verzen uit de koran worden in het Arabisch opgezegd. De juiste versie ervan in het Nederlands weergeven, is voorlopig niet mogelijk", besloot Hassan.

Lees meer