1.518 bezwaren tegen uitbreiding Essers

Tijdens het openbaar onderzoek rond de bouwaanvraag van transportfirma Essers zijn 1.518 bezwaarschriften ingediend. Essers wil twaalf hectare bos in een Europees beschermd natuurgebied kappen om daar zes bedrijfshallen te plaatsen voor de uitbreiding van de farmadivisie.


Het openbaar onderzoek tegen de uitbreidingsaanvraag van het logistieke bedrijf H. Essers in Genk liep gisteren af. Afgelopen maand stond de teller op iets meer dan duizend bezwaarschriften. Natuurpunt Vlaanderen liet gisteren weten dat er uiteindelijk 1.518 bezwaren waren binnengekomen. Bovendien hebben ook zeven verenigingen bezwaar ingediend tegen het plan: Natuurpunt Vlaanderen en Limburg, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Bos+, Natuuractie Limburg en het Actiecomité Red de Zonhoverheide. De bezwaren werden gisteren overhandigd aan de secretaris van de gemeente Zonhoven, burgemeester Deraeve was namelijk met vakantie. Ook kreeg de secretaris de bezwaren van de zeven organisaties met een lijst met de ondertekenaars van de 1.518 bezwaarschriften. "De twaalf hectare bos die Essers wil kappen, ligt voor de helft op het grondgebied van Zonhoven en de andere helft ligt in Genk", legt Jos Ramaekers van vzw Natuurpunt Limburg uit. "We overhandigden de bezwaren aan de secretaris in Zonhoven omdat natuurgebied De Teut de grootste schade dreigt op te lopen als Essers mag uitbreiden." (LXB)

Lees meer