(Themabeeld) - Het algemene slaagpercentage van UCLL-studenten is bemoedigend.
Getty Images (Themabeeld) - Het algemene slaagpercentage van UCLL-studenten is bemoedigend.

Algemeen slaagpercentage UCLL-studenten hoger dan vorig academiejaar

De examenresultaten van de studenten van hogeschool UCLL zijn bemoedigend. Zo is het algemene slaagpercentage een beetje beter dan vorig jaar. “We zijn ervan overtuigd dat onze studenten en docenten zich hebben dubbelgeplooid om dit waar te maken”, klinkt het.

De coronacrisis hakte er hard in voor studenten van universiteiten en hogescholen. Online les volgen werd de norm. Niet altijd een gemakkelijke klus en toch is het algemene slaagpercentage allesbehalve gezakt. Zelfs bij de eerstejaarsstudenten ligt het een beetje hoger dan in het academiejaar 2018-2019.

Evaluatievormen

Hoe dat precies komt? “We vermoeden dat die toegenomen variatie in evaluatievormen sterker inspeelt op de verschillende competenties van studenten”, zegt Klaas Vansteenhuyse, hoofd Onderwijs & Studenten aan UCLL. “Daar waar er traditioneel heel wat schriftelijke examens zijn, kan een student nu misschien beter uit de voeten omdat het mondeling toelichten van een werk hem of haar beter ligt. En dus scoort de student beter.”

Aan de manier van verbeteren zal het alvast niet liggen. “We gaan uit van de professionaliteit van onze docenten in het opstellen van evaluaties en het verbeteren ervan. We hebben ook geen correctiemaatregel ingesteld op hogeschoolniveau.”

Dubbelgeplooid

“We zijn ervan overtuigd dat onze studenten, net als onze docenten, zich hebben dubbelgeplooid om dit waar te maken. Het is voor ons ook bemoedigend naar het volgende academiejaar toe. We weten nu al dat we volgend jaar voor een deel van de lessen opnieuw naar online zullen moeten schakelen. 2020-2021 wordt een slimme combinatie van leeractiviteiten op de campus en online les.”

“De examenresultaten tonen aan dat studenten daar na een deugddoende zomer klaar voor zullen zijn. Met de inzet van onze hele hogeschoolgemeenschap kunnen we dat realiseren”, besluit hij.

Lees meer