Wouter Beke trekt  7,5 miljoen euro uit om de Limburgse welzijnssector te ondersteunen.
BELGA Wouter Beke trekt 7,5 miljoen euro uit om de Limburgse welzijnssector te ondersteunen.

Beke injecteert 7,5 miljoen euro in Limburg om gevolgen van coronacrisis op te vangen

De Vlaamse regering trekt 7,5 miljoen euro uit om de Limburgse welzijnssector te ondersteunen. Op die manier wil de Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) de gevolgen van de coronacrisis aanpakken. “Nu is het tijd om de bijkomende gevolgen van de acute crisis op te vangen. Denk maar aan de gevolgen inzake mentaal welzijn of armoede”, zegt hij in Het Belang van Limburg. Het geld dient daarbovenop om in Limburg een nieuwe zorgarchitectuur in het leven te roepen.

Het grootste deel van de ‘Welzijnsturbo’, 3,74 miljoen euro van het Vlaams Actieplan Mentaal Welzijn, gaat naar het mentale welzijn. “De lockdown heeft een impact gehad op verschillende sectoren. Mensen werden en worden geconfronteerd met heel wat onzekerheden, problemen, stress en vragen. Daarom moeten we aandacht besteden aan acute noden op het terrein en de effecten op langere termijn.”

Mentaal welzijn

“Ik geloof dat de invloed op het sociale weefsel ook na de quarantaine groot zal zijn. Het mentale welzijn van de Limburger is nochtans bepalend voor de relance van deze provincie.” Zo’n 200.000 euro sijpelt door naar de Huizen van het Kind om de lokale samenwerkingsverbanden te versterken.

Niet 2, maar 3 miljoen euro gaat naar ‘1Gezin1Plan’, een project om probleemgezinnen op te vangen. De crisismeldpunten van de Centra voor Algemeen Welzijn (CAW) krijgen bijna 270.000 euro en voor de crisisbegeleiding voorziet Beke rond de 123.000 euro. Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) ontvangt 300.000 euro voor intensieve contextbegeleiding van kinderen en jongeren in probleemsituaties. Beke versterkt ten slotte de residentiële jeugdhulp met 650.000 euro.

De psychosociale dienstverlening kan rekenen op zo’n 30.000 euro. 400.000 euro gaat naar laagdrempelige, preventieve, outreachende gezinsbegeleiding en 248.000 euro moet radicalisering in de gevangenissen preventief aanpakken.

Bijkomend trekt Beke 430.000 euro uit voor gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg. Getroffen voorzieningen ontvangen 82.800 euro om hun personeel te ondersteunen.

Kwetsbare gezinnen

Onder de noemer ‘Generatie veerkracht’ wil Beke extra geld vrijmaken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona. Het actieplan voorziet 205.000 euro voor projecten in onze provincie. Denk daarbij aan het Leonhuis, Autisme Leeft, de Regenboog en de Liga ter Activering van Creativiteit en Humor. Bovenlokaal jeugdwerk, zoals het Genkse Gigos, kan rekenen op 750.000 euro. De Huizen van het Kind mogen daarbovenop spelpakketten verdelen aan kwetsbare gezinnen ter waarde van ruim 150.000 euro.

Voorts kunnen gezinnen die inkomensverlies hebben geleden, zich aan een Covid-toeslag van 120 euro per kind in het Groeipakket verwachten. Om hoeveel gezinnen het dan precies zal gaan, is nog niet duidelijk.

De Limburgse steden en gemeenten ontvangen 3,4 miljoen euro, dat ze kunnen gebruiken voor armoedeproject en vouchers voor mensen die het niet breed hebben, te besteden in lokale handelszaken. Tot slot gaat er 150.000 euro naar vijf samenwerkingsverbanden tussen gemeenten om kwetsbare gezinnen beter op te sporen.

Nieuwe zorgarchitectuur

“Covid-19 was een ware stresstest voor de zorg- en welzijnssector. De crisis had een directe impact op de eerstelijnszorg, de ziekenhuizen en de woonzorgcentra, maar ook op andere domeinen zoals de jeugdhulp en thuiszorg. De vraag is wat we kunnen we leren uit deze crisis en hoe kunnen we die ervaringen kunnen gebruiken om ons beter te wapenen voor de toekomst. Hoe kunnen we hiermee de zorg- en welzijnssector versterken?”

Om dat uit te zoeken, roept Beke een onderzoek in het leven om uit te zoeken welke lessen er kunnen worden getrokken uit de impact van het virus op Limburg. “Dat Limburg de zwaarst getroffen provincie is, geeft ons de kans hieruit ook veel te leren voor de toekomst”, klinkt het.

Op de planning: een nieuwe zorgarchitectuur in Limburg. Het doel is om de zorgsector beter voor te bereiden op toekomstige pandemieën. “Die zorgarchitectuur zal later voortvloeien naar de rest van Vlaanderen”, besluit Beke.

Lees meer