2 Stad Genk doet enkele initiatieven uit de doeken in de strijd tegen de klimaatverandering.
Karolien Coenen Stad Genk doet enkele initiatieven uit de doeken in de strijd tegen de klimaatverandering.

Stadsbestuur zet in op duurzamer watergebruik: “Iedere inspanning is waardevol om Genk weerbaarder te maken”

Onder de noemer ‘Elke druppel telt’ gaat Genk de strijd aan tegen de klimaatverandering. De stad heeft kleine en grotere initiatieven op poten gezet. “Duurzaamheid en klimaat vormen een integraal onderdeel van het Genkse meerjarenplan. Ongeveer één derde van de investeringen gaan naar klimaatacties”, klinkt het.

“Onlangs was het nog in het nieuws: waterkranen in Vlaanderen waar geen druppel meer uit kwam. De gevolgen van de klimaatverandering zijn alsmaar meer voelbaar, ook in Vlaanderen”, zegt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen (CD&V). “Het is één van de grootste uitdagingen waar onze generatie voor staat. Daarom zijn duurzaamheid en klimaat een integraal onderdeel van het Genkse meerjarenplan. Ongeveer één derde van de investeringen gaan naar klimaatacties.”

Containers op bouwwerven

Zo zal de stad onder meer containers plaatsen op bouwwerven waar aan bronbemaling (droogzuiging, red.) wordt gedaan. “Op vrijwel elke bouwwerf is zo’n tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen, kunnen de bouwwerken in droge omstandigheden uitgevoerd worden.”

“Dat water loopt helaas te vaak gewoon de riolering in. Het is nochtans perfect te hergebruiken, bijvoorbeeld voor het sproeien van de tuin of het wassen van auto’s of fietsen. Daarom faciliteren we nu iedere particuliere bouwwerf met een container waar buurtbewoners water kunnen aftappen. We bekijken momenteel ook of we op termijn in de vergunningsbepalingen regels rond opvang van water kunnen toevoegen.”

2 Het stadsbestuur benadrukt dat elke druppel water telt.
Karolien Coenen Het stadsbestuur benadrukt dat elke druppel water telt.

“We onderzoeken momenteel ook hoe we het bemalingswater van grote werven ter beschikking kunnen stellen aan wie het zou kunnen gebruiken. Ik denk dan aan bijvoorbeeld wijkkantoren, kampplaatsen, volkstuinen... Belangrijk daarin is dat het water correct gebruikt wordt, aangezien het niet om leidingwater gaat.”

“Onze eerste grote werf waar we alvast een voorlopig tappunt hebben gezet, met goodwill van de aannemer, is het bouwproject van SOM Projects en aannemer Haex op de Kapelstraat. In de toekomst wordt dat een structurele maatregel.”

Regenwatertonnen

Een ander initiatief waarmee de stad in juli uitpakt, is ‘Een bon voor een ton’. “Genkenaren die tussen 1 juli en 30 september dit jaar een regenwaterton of accessoires voor het plaatsen ervan aankopen bij een Genkse handelaar, krijgen op vertoon van het aankoopbewijs en een bon uit het stadsmagazine 3600 een Genkerbon ter waarde van twintig euro.”

“We plaatsen op verschillende locaties in onze stad ook demo-regenwatertonnen. Die vaten moeten aantonen dat het plaatsen van een eigen regenwaterton niet moeilijk is en op verschillende manieren kan uitgevoerd worden.”

Op die manier hoopt het stadsbestuur een steentje bij te dragen. “Ik kan het niet genoeg benadrukken: het is hoog tijd, dus elke druppel telt. Leidingwater is misschien niet duur, maar wel waardevol en kostbaar. Verbruik minder water door zuiniger te zijn, bewuster te consumeren en water te hergebruiken voor meerdere doelen. Hou Genks regenwater in Genk en laat het niet naar de zee lopen.”

Lees meer