Op dit perceel aan de Baarledorpstraat komen 350 woningen.
Foto Wannes Nimmegeers Op dit perceel aan de Baarledorpstraat komen 350 woningen.

"40% extra woningen is te veel"

BUURT TEGEN AANSNIJDEN LANDBOUWGROND GROENKOUTER

In het gehucht Baarle is commotie ontstaan over de bouw van 350 nieuwe woningen, waaronder assistentie- en sociale woningen. "40% woningen erbij, dat overtreft de draagkracht van ons dorp", zegt het buurtcomité.

Drongen heeft 3 woonuitbreidingsgebieden. Twee daarvan liggen in Baarle, en worden in de nabije toekomst aangesneden. "Het klopt dat in 2003 nog plannen bestonden om die grond in te kleuren als landbouwgrond", zegt schepen Sven Taeldeman (sp.a). "Maar sinds 2003 zijn er 30.000 Gentenaars bijgekomen. We kampen met woningennood en moeten gebruiken wat we hebben".


Het perceel in Drongen wordt ongemoeid gelaten. De twee percelen in Baarle moeten er wel aan geloven. Daar kan het buurtcomité van Baarle zich niet in vinden. "40% extra woningen, dat is buiten alle proportie", zegt Wim Vancauwenberghe, voorzitter van 'Leefbaar Baarle'. Vandaag telt Baarle 900 woningen. "Met het plan om het woonuitbreidingsgebied in Baarledorp aan te snijden, kunnen we nog leven. Die eigenaars hebben al een soort projectplan voor de ontwikkeling ervan neergelegd. Er zou een stukje woonwijk en een stuk serviceflats komen. Het woonuitbreidingsgebied Groenkouter, daar zit het probleem. Dat is landbouwgrond die gebruikt wordt, het is geen goed idee daar gelijk welke woningen op te zetten. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro, red.) geeft overigens negatief advies voor de ontwikkeling van beide percelen. Wij willen dat de stad eerst de leegstand wegwerkt en bestaande bouwgrond gebruikt voor de 'greenfield' wordt aangesneden."


"We weten dat de Gecoro negatief adviseert", zegt Taeldeman. "Maar wij voelen de hete adem van de woningnood in onze nek. Daarom snijden we beperkt aan. De Bassebeek in Drongen laten we ongemoeid. In Baarledorp wordt gefaseerd gebouwd op basis van een masterplan. Daar komt een mix van assistentiewoningen, buurtvoorzieningen zoals een crèche, appartementen en gewone woningen. Ook Noordhout zal slechts gedeeltelijk aangesneden worden, langs de zijden die aansluiten bij bestaande bebouwing en wegen zoals de Gaverlandstraat. Er zal nog 8 hectare landbouwgrond overblijven. Op beide stukken samen komen 350 woningen, waarvan 180 sociale. In het oorspronkelijk plan waren dat 600 woningen. Baarle heeft geen enkele sociale woning, terwijl dat in de rest van Gent 13% is. We proberen dat gelijk te trekken."


"Als er toch sociale woningen moeten komen, doe dat op basis van de lokale behoefte", vindt Leefbaar Baarle. Zij laat een enquête rondgaan, die is ingevuld door 15% van de inwoners. Onder hen zegt 75% 'neen' tegen extra woningen.

Lees meer