De verlenging van de aanmeldingsperiode leverde 400 extra aanmeldingen op.
Stad Gent De verlenging van de aanmeldingsperiode leverde 400 extra aanmeldingen op.

95 procent van leerlingen kan naar Gentse secundaire school van eerste voorkeur

Ouders die hun kind aanmeldden voor het Gentse secundair onderwijs, kregen vrijdag het resultaat. Volgens de stad Gent kreeg 95% van de 4.711 aangemelde kinderen de school van eerste voorkeur toegewezen. 99% kan naar een school in de aangegeven top 3. 22 scholen zitten vol en 51 jongeren kregen nog geen ticket. 

Van de 4.711 aangemelde jongeren starten 4.660 (of 95%) in de school van eerste voorkeur, 174 in de school van tweede voorkeur en 12 in de school van derde voorkeur. 51 tieners kregen geen ticket, 43 van hen hadden maar 1 voorkeursschool opgegeven, 8 kozen er 2. Voor hen wordt de komende weken een oplossing gezocht, gezien nog heel wat verschuivingen in de wachtlijst worden verwacht.

Uit de resultaten blijkt dat de druk voornamelijk op het ASO ligt: 11 scholen met 1A zijn volzet. Voor jongeren zonder inschrijvingsticket en voor de late inschrijvers zijn er op dit moment nog 845 plaatsen beschikbaar bij de deelnemende scholen, 645 voor 1A en 200 voor 1B. Een overzicht van de vrije plaatsen is te vinden op https://meldjeaansecundair.gent.be/over.

Buitengewoon onderwijs vol

In het buitengewoon onderwijs voor kinderen met autisme zitten alle scholen vol in 1B. Dat betekent dat er voor de kinderen zonder ticket voor het buitengewoon onderwijs niet meteen vrije plaatsen zijn. Met deze ouders is individueel contact opgenomen en wordt samen met de scholen een oplossing gezocht.

“Ik ben heel tevreden met het vlotte verloop en het grotere bereik dan vorig jaar”, zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen). “Daarvoor wil ik het Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Gent en de scholen bedanken. Zelfs met 221 meer aanmeldingen zijn de resultaten zeer goed en dat is dankzij de gezamenlijke inspanningen. De situatie in het buitengewoon onderwijs vraagt wel nog bijzondere aandacht.”

Verlengd

Wegens de coronamaatregelen werd de aanmeldingsperiode uitzonderlijk verlengd. Niet elke ouder had de mogelijkheid gekregen om scholen te bezoeken, maar dankzij de verlenging konden ze telefonisch nog informatie verkrijgen om zo een keuze te maken. Ook bestond de vrees dat heel wat ouders in een kwetsbare situatie de weg naar het platform nog niet hadden gevonden, omdat de fysieke ondersteuningspunten door de coronamaatregelen moesten sluiten. De verlenging had effect, want er werden nog 401 extra kinderen aangemeld.

Verder werd ook een tussentijdse opvolging gehouden. Scholen met wachtlijsten kregen de vraag nog gericht uit te breiden. Met resultaat: 12 scholen hebben zo nog 178 extra plaatsen gemaakt opdat zoveel mogelijk leerlingen hun school van eerste voorkeur konden krijgen.

Inschrijven

De inschrijvingen verlopen digitaal vanaf zaterdag 16 mei. Aan de ouders is gevraagd zelf geen contact te nemen met de scholen, gezien de drukte met de coronacrisis. De scholen zullen zelf contact nemen met de ouders om de nodige richtlijnen te geven. “Hou zeker ook de website in de gaten van de school waarvoor jullie een ticket hebben gekregen”, adviseert Elisabeth De Schauwer, voorzitter Lokaal Overlegplatform (LOP) Secundair Onderwijs Gent.

Het is de derde keer dat de stad Gent en het LOP Secundair Onderwijs Gent werken met een digitaal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs. Het digitale platform ‘Meldjeaan’ werd samen met de stad Antwerpen en Digipolis ontwikkeld en waar mogelijk aangepast om te voldoen aan de wensen van scholen en ouders.

Verschuivingen

Verschuivingen in de wachtlijsten zijn nog mogelijk als ouders hun ticket niet omzetten in een inschrijving. Daardoor zullen sommige leerlingen een school krijgen van nog hogere voorkeur, en het kan ook de oplossing zijn voor de leerlingen zonder ticket. Ook de 92 jongeren die dubbel zijn aangemeld, kunnen nog voor extra vrije plaatsen zorgen. Het gaat om leerlingen die nog niet weten of ze zullen slagen, en aangemeld zijn voor zowel 1A als 1B, of voor het gewoon en het buitengewoon onderwijs én voor beide een ticket kregen toegewezen. Uiteindelijk kunnen ze maar één plaatsje bezetten, waardoor nog plaatsen vrijkomen.

Lees meer